Specjalny obszar ochrony siedlisk Grądy w Czerniejewie (PlH300049).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 25 stycznia 2022 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grądy w Czerniejewie (PlH300049)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718 oraz z 2022 r. poz. 84) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Grądy w Czerniejewie (PLH300049 2 ), obejmujący obszar 1212,87 ha, położony w województwie wielkopolskim, składający się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony:
a)
siedlisk przyrodniczych,
b)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1)
siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK GRĄDY W CZERNIEJEWIE (PLH300049) 3

1)
granica pierwszej enklawy obszaru
Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992) 4
X Y
1 2 3
2 505042,69 396052,84
3 505048,73 396110,57
4 504919,70 396134,98
5 504936,13 396200,48
6 504943,78 396231,00
7 504941,76 396231,16
8 504905,03 396234,10
9 504795,99 396241,24
10 504790,10 396215,74
11 504790,08 396215,74
12 504266,92 396407,04
13 504209,19 396428,15
14 504207,29 396428,84
15 504017,10 396497,93
16 503997,70 396504,98
17 503867,20 396552,74
18 503782,26 396588,79
19 503778,29 396590,47
20 503781,25 396597,88
21 503666,97 396667,43
22 503620,25 396695,87
23 503510,93 396774,54
24 503509,13 396775,55
25 503445,44 396811,25
26 503347,99 396874,79
27 503293,08 396910,56
28 503215,55 396961,07
29 503125,76 397020,75
30 503102,30 397036,34
31 503080,58 397156,17
32 503080,02 397159,27
33 503066,46 397220,35
34 503052,16 397284,73
35 503049,79 397295,97
36 503049,32 397298,20
37 503015,41 397459,28
38 503012,59 397472,71
39 502989,59 397581,48
40 502987,10 397593,25
41 503008,04 397691,75
42 503012,67 397720,15
43 502950,59 397723,43
44 502963,92 397847,54
45 502965,59 397863,09
46 502967,74 397885,89
47 502927,73 398016,74
48 502904,78 398096,59
49 502905,95 398099,27
50 502906,76 398101,12
51 502976,75 398261,46
52 503000,11 398315,62
53 503046,89 398424,05
54 503010,86 398417,53
55 502988,15 398420,03
56 502972,86 398421,12
57 502839,00 398437,30
58 502820,92 398441,21
59 502807,71 398444,06
60 502762,72 398465,01
61 502728,92 398493,16
62 502703,97 398523,20
63 502689,74 398553,81
64 502681,91 398593,88
65 502681,62 398595,38
66 502680,43 398601,48
67 502678,29 398662,16
68 502672,65 398822,60
69 502670,42 398836,41
70 502667,51 398854,42
71 502652,23 398889,10
72 502629,19 398923,55
73 502589,08 398963,38
74 502558,60 398980,45
75 502464,43 399016,49
76 502442,95 399024,71
77 502389,66 399041,04
78 502380,28 399042,97
79 502381,94 399059,96
80 502383,46 399059,53
81 502385,86 399058,85
82 502387,32 399066,15
83 502389,90 399090,41
84 502389,30 399093,17
85 502377,09 399149,73
86 502344,16 399233,37
87 502337,98 399249,56
88 502304,78 399336,46
89 502308,25 399348,68
90 502308,38 399350,02
91 502318,11 399447,38
92 502318,32 399449,55
93 502317,72 399452,15
94 502316,72 399456,40
95 502298,05 399536,32
96 502292,73 399559,04
97 502282,32 399610,98
98 502239,43 399666,89
99 502231,06 399677,80
100 502199,40 399737,05
101 502164,45 399822,81
102 502158,15 399856,83
103 502156,12 399900,69
104 502155,74 399908,84
105 502147,68 399939,47
106 502141,48 399954,78
107 502140,62 399956,92
108 502116,36 400016,78
109 502111,77 400035,14
110 502111,25 400037,22
111 502104,83 400062,92
112 502100,58 400111,10
113 502091,09 400218,55
114 502090,06 400225,66
115 502088,73 400234,87
116 502078,21 400307,53
117 502056,90 400454,64
118 502055,33 400467,30
119 502054,93 400470,45
120 502054,61 400473,04
121 502045,11 400549,33
122 502048,64 400555,39
123 502048,64 400590,00
124 502048,30 400598,94
125 502048,28 400599,48
126 502044,88 400684,02
127 502046,81 400752,72
128 502042,48 400812,25
129 502043,70 400828,67
130 502055,12 400982,52
131 502050,88 400985,83
132 502049,71 401011,31
133 502051,52 401030,34
134 502060,65 401046,85
135 502075,79 401047,68
136 502081,37 401056,48
137 502082,98 401059,98
138 502078,29 401088,11
139 502085,23 401097,30
140 502089,98 401105,21
141 502092,47 401118,56
142 502092,63 401119,44
143 502090,64 401126,16
144 502028,02 401337,86
145 501980,72 401505,59
146 501972,04 401536,37
147 501942,65 401641,23
148 501930,41 401684,91
149 501913,03 401746,94
150 501797,09 401781,88
151 501786,55 401785,06
152 501718,86 401805,47
153 501580,98 401846,95
154 501579,34 401847,43
155 501384,86 401904,41
156 501380,80 401905,60
157 501376,02 401907,00
158 501331,43 401920,06
159 501256,90 401941,90
160 501154,06 401933,08
161 501074,10 401925,85
162 500965,10 401915,80
163 500985,03 401819,28
164 501011,24 401692,40
165 501031,58 401596,14
166 501031,78 401594,76
167 501032,23 401591,69
168 501032,90 401587,22
169 501054,74 401477,19
170 501070,96 401395,47
171 501112,60 401197,84
172 501113,08 401195,57
173 501170,78 400923,92
174 501172,22 400912,37
175 501172,19 400912,38
176 501172,29 400911,80
177 501205,16 400729,82
178 501251,60 400505,66
179 501227,91 400420,16
180 501226,84 400416,30
181 501225,60 400411,80
182 501209,43 400353,44
183 501197,83 400316,00
184 501168,51 400220,32
185 501129,03 400093,95
186 501080,12 399942,99
187 501123,39 399941,29
188 501196,11 399938,43
189 501194,59 399928,98
190 501146,03 399755,73
191 501145,95 399755,42
192 501145,80 399755,41
193 501145,74 399755,41
194 501145,70 399755,41
195 501024,53 399749,58
196 501022,40 399749,48
197 501019,70 399741,49
198 501006,38 399698,61
199 500989,50 399642,92
200 500963,45 399555,27
201 500922,74 399427,65
202 500913,81 399412,80
203 500913,65 399412,84
204 500913,27 399411,91
205 500846,13 399243,59
206 500840,95 399229,50
207 500794,03 399101,93
208 500787,45 399084,04
209 500760,54 399010,97
210 500759,85 399009,09
211 500733,62 398937,92
212 500725,40 398915,57
213 500693,76 398940,72
214 500692,86 398942,36
215 500683,70 398948,72
216 500674,49 398906,99
217 500646,46 398779,90
218 500620,67 398663,05
219 500620,28 398661,28
220 500653,87 398644,25
221 500709,43 398635,27
222 500697,08 398602,66
223 500748,48 398586,63
224 500778,59 398585,59
225 500827,98 398634,80
226 500931,15 398596,38
227 500913,92 398550,29
228 500926,24 398548,85
229 500925,76 398544,79
230 500969,54 398489,36
231 501012,05 398485,43
232 501047,32 398451,84
233 501079,55 398409,29
234 501106,47 398412,81
235 501127,37 398380,89
236 501126,38 398368,96
237 501120,29 398295,87
238 501084,92 398267,18
239 501032,20 398244,98
240 501043,59 398240,72
241 501170,19 398193,44
242 501171,90 398192,80
243 501178,53 398192,77
244 501255,92 398192,36
245 501255,38 398190,68
246 501242,25 398149,48
247 501283,90 398148,02
248 501296,28 398146,57
249 501303,52 398097,44
250 501404,67 398058,51
251 501407,14 398058,63
252 501444,45 397981,57
253 501462,04 397953,03
254 501557,78 397864,53
255 501583,52 397872,58
256 501650,85 397842,95
257 501638,24 397786,54
258 501678,65 397789,24
259 502069,96 397824,58
260 502082,31 397829,66
261 502081,79 397827,62
262 502067,72 397771,83
263 502061,57 397747,50
264 502044,94 397680,14
265 502022,93 397591,00
266 502022,45 397589,06
267 502012,26 397547,76
268 502006,47 397524,29
269 501987,03 397445,56
270 501966,37 397361,89
271 501939,15 397251,61
272 502011,96 397224,31
273 502039,66 397213,92
274 502161,72 397168,14
275 502301,42 397115,76
276 502350,55 397097,33
277 502413,31 397073,80
278 502413,43 397073,76
279 502450,98 397059,68
280 502512,52 397036,60
281 502535,89 397027,83
282 502578,91 397011,70
283 502584,04 397009,78
284 502645,55 396986,71
285 502714,74 396960,77
286 502686,08 396916,74
287 502675,86 396886,24
288 502666,90 396859,56
289 502646,33 396761,64
290 502645,19 396756,26
291 502605,99 396660,16
292 502593,62 396630,20
293 502578,13 396592,70
294 502552,54 396526,81
295 502547,62 396514,14
296 502562,35 396421,77
297 502575,26 396356,02
298 502580,31 396330,26
299 502585,16 396301,24
300 502591,93 396260,77
301 502595,80 396237,67
302 502611,06 396144,32
303 502615,49 396119,61
304 502621,31 396087,04
305 502626,92 396055,73
306 502642,28 395982,66
307 502639,21 395973,19
308 502595,55 395838,16
309 502594,03 395833,46
310 502588,60 395822,22
311 502604,10 395755,41
312 502770,51 395716,36
313 502773,72 395715,61
314 502773,79 395715,60
315 502866,87 395693,76
316 503012,62 395659,56
317 503017,24 395658,47
318 503151,43 395626,99
319 503157,51 395625,56
320 503158,61 395625,35
321 503229,09 395611,50
322 503235,91 395611,14
323 503294,37 395858,44
324 503318,02 395958,47
325 503318,70 395961,36
326 503342,54 396062,17
327 503386,18 396246,80
328 503390,14 396263,53
329 503405,22 396327,34
330 503510,01 396302,81
331 503552,63 396292,83
332 503562,94 396290,42
333 503565,18 396289,90
334 503616,80 396277,81
335 503619,62 396277,15
336 503753,90 396245,73
337 503762,00 396243,83
338 503769,58 396242,05
339 503951,20 396199,54
340 503955,47 396198,54
341 503974,54 396194,07
342 504007,79 396186,29
343 504099,10 396164,93
344 504144,75 396154,24
345 504246,00 396129,54
346 504283,01 396120,52
347 504345,86 396105,19
348 504394,33 396093,37
349 504475,94 396073,46
350 504499,48 396067,71
351 504517,05 396063,43
352 504735,52 396010,14
353 504759,53 396004,29
354 504875,61 395975,97
355 504879,62 395975,12
356 504878,99 395972,59
357 504861,86 395904,30
358 504839,10 395813,51
359 505011,97 395765,36
360 505098,59 395741,24
361 505147,87 395727,52
362 505181,07 395730,98
363 505205,27 395739,32
364 505243,65 395727,95
365 505228,53 395670,65
366 505223,44 395651,39
367 505205,31 395582,68
368 505190,17 395525,31
369 505280,66 395503,63
370 505331,55 395491,44
371 505373,74 395481,34
372 505396,34 395475,93
373 505438,16 395465,91
374 505440,18 395465,43
375 505526,94 395444,65
376 505628,05 395420,45
377 505727,83 395506,36
378 505793,76 395563,12
379 505845,57 395607,72
380 505964,51 395710,11
381 505989,77 395731,84
382 505991,66 395733,48
383 506068,10 395799,28
384 506129,23 395851,91
385 506144,23 395864,83
386 506167,35 395884,73
387 506229,60 395938,32
388 506330,09 396024,84
389 506326,70 396034,94
390 506267,93 396209,64
391 506232,62 396320,58
392 506232,42 396321,16
393 506205,01 396398,68
394 506185,61 396462,42
395 506117,49 396457,91
396 506085,16 396455,77
397 506084,22 396455,97
398 506079,64 396456,96
399 506021,89 396452,59
400 505985,37 396449,82
401 505955,74 396457,83
402 505823,67 396457,79
403 505757,92 396458,88
404 505747,49 396413,04
405 505710,06 396248,69
406 505675,90 396098,74
407 505562,91 396094,62
408 505553,79 396094,22
409 505423,29 396091,22
410 505391,16 396089,00
411 505309,86 396083,35
412 505307,80 396083,20
413 505284,36 396081,58
2)
granica drugiej enklawy obszaru
1 512840,97 396185,41
2 512698,49 396272,78
3 512698,64 396272,93
4 512745,95 396319,89
5 512797,31 396370,83
6 512619,98 396454,40
7 512658,19 396497,50
8 512677,64 396519,44
9 512719,80 396566,98
10 512718,82 396567,40
11 512713,21 396569,79
12 512683,85 396688,45
13 512387,89 396815,01
14 512278,79 396755,20
15 512278,01 396754,77
16 512276,54 396753,97
17 512230,77 396729,17
18 512120,49 396669,37
19 512118,99 396668,56
20 512116,65 396667,30
21 511962,95 396584,78
22 511853,58 396526,83
23 511761,18 396474,83
24 511668,69 396425,01
25 511691,36 396347,07
26 511691,55 396346,41
27 511691,96 396345,14
28 511694,51 396337,30
29 511695,29 396334,90
30 511675,32 396333,41
31 511673,07 396337,91
32 511619,84 396317,96
33 511530,37 396284,14
34 511446,93 396252,59
35 511443,65 396251,36
36 511407,73 396237,75
37 511356,02 396218,17
38 511211,09 396139,07
39 511195,95 396130,82
40 511187,38 396126,14
41 511184,62 396127,30
42 511156,25 396139,24
43 511152,71 396147,11
44 511136,42 396183,41
45 511115,35 396213,63
46 511087,43 396217,43
47 511062,79 396263,35
48 511016,75 396275,32
49 510969,10 396308,24
50 510929,52 396332,37
51 510886,94 396370,19
52 510884,53 396372,32
53 510869,69 396410,94
54 510858,12 396419,07
55 510857,30 396419,18
56 510856,24 396419,32
57 510830,20 396422,88
58 510785,95 396437,72
59 510779,35 396439,94
60 510720,86 396427,06
61 510685,52 396415,62
62 510653,09 396397,88
63 510584,96 396358,18
64 510512,88 396307,66
65 510463,84 396274,48
66 510451,98 396270,92
67 510446,31 396269,21
68 510375,77 396289,15
69 510336,55 396285,14
70 510322,93 396283,75
71 510321,22 396277,99
72 510300,36 396292,78
73 510292,37 396302,81
74 510261,70 396320,19
75 510150,98 396257,14
76 510097,11 396236,67
77 510031,87 396226,86
78 510024,92 396220,02
79 510015,66 396234,06
80 510006,36 396231,94
81 509951,13 396219,31
82 509939,00 396202,66
83 509952,95 396162,90
84 509912,62 396142,40
85 509858,10 396114,68
86 509822,73 396094,77
87 509799,11 396164,79
88 509729,28 396160,29
89 509714,47 396195,72
90 509659,09 396290,34
91 509627,35 396317,96
92 509589,42 396332,72
93 509546,23 396339,59
94 509505,82 396345,46
95 509477,24 396343,71
96 509462,64 396342,45
97 509456,91 396341,95
98 509427,96 396351,49
99 509376,13 396387,28
100 509360,14 396422,03
101 509349,40 396481,73
102 509298,59 396520,31
103 509284,59 396527,57
104 509263,00 396533,16
105 509259,03 396534,18
106 509258,18 396543,52
107 509258,46 396551,79
108 509173,86 396561,74
109 509159,81 396534,00
110 509331,83 396310,59
111 509326,59 396151,15
112 509337,08 396088,22
113 509356,49 396089,55
114 509274,64 396031,47
115 509227,19 395999,64
116 509195,47 395975,49
117 509140,73 395947,56
118 509095,72 395908,10
119 509046,69 395874,02
120 508970,39 395831,35
121 508971,70 395824,79
122 508975,38 395807,80
123 508975,85 395805,65
124 508980,11 395785,95
125 508987,06 395753,35
126 509002,83 395679,25
127 509010,31 395646,10
128 509024,02 395585,46
129 509044,94 395483,12
130 509050,55 395458,62
131 509066,47 395389,13
132 509067,10 395386,41
133 509089,85 395288,13
134 509110,86 395193,04
135 509128,76 395110,36
136 509132,98 395114,31
137 509135,78 395100,52
138 509142,27 395109,54
139 509182,25 395118,59
140 509189,25 395112,02
141 509194,05 395113,63
142 509200,98 395124,52
143 509231,42 395128,41
144 509242,23 395132,41
145 509242,93 395132,67
146 509247,13 395137,65
147 509259,01 395145,80
148 509269,67 395176,22
149 509368,77 395157,58
150 509372,16 395142,65
151 509399,25 395133,54
152 509399,62 395133,61
153 509420,93 395137,13
154 509421,16 395137,99
155 509422,19 395137,74
156 509423,15 395137,51
157 509447,20 395247,07
158 509601,93 395202,14
159 509619,46 395257,08
160 509620,22 395259,48
161 509660,50 395378,02
162 509714,74 395515,60
163 509744,06 395622,77
164 509891,93 395640,41
165 509892,60 395638,38
166 509914,82 395586,16
167 510104,45 395541,15
168 510104,49 395541,14
169 510273,90 395500,93
170 510359,14 395480,69
171 510454,55 395458,05
172 510533,78 395439,25
173 510567,25 395431,30
174 510571,68 395429,92
175 510642,72 395413,37
176 510709,52 395397,81
177 510721,87 395394,94
178 510853,63 395364,26
179 510969,62 395337,24
180 511016,70 395326,27
181 511021,83 395325,24
182 510972,70 395122,64
183 511085,01 395150,49
184 511270,44 395125,10
185 511435,19 395068,96
186 511513,78 395042,19
187 511571,63 395071,59
188 511690,01 395072,89
189 511742,12 395073,46
190 511745,23 395073,67
191 511760,43 395138,34
192 511828,32 395121,59
193 511830,51 395121,05
194 512104,27 395053,51
195 512298,51 395005,60
196 512322,32 394999,73
197 512378,76 394985,80
198 512424,10 394974,61
199 512424,78 394984,85
200 512423,14 395057,15
201 512424,71 395066,82
202 512436,00 395103,58
203 512436,26 395104,44
204 512459,03 395163,61
205 512515,32 395285,86
206 512528,23 395312,82
207 512524,42 395331,00
208 512523,97 395333,18
209 512522,09 395342,21
210 512489,78 395382,98
211 512456,08 395454,30
212 512427,14 395526,97
213 512395,33 395598,66
214 512382,42 395645,74
215 512380,77 395669,56
216 512380,55 395672,78
217 512417,72 395707,88
218 512472,99 395714,82
219 512489,78 395753,63
220 512464,53 395779,10
221 512544,88 395812,08
222 512558,18 395820,95
223 512559,06 395820,43
224 512562,07 395818,68
225 512640,82 395861,48
226 512715,57 395929,86
227 512766,44 395984,12
228 512786,22 396013,86
229 512808,19 396057,13
230 512839,29 396118,39
231 512840,20 396120,18
232 512807,18 396139,22
233 512840,97 396185,41

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK GRĄDY W CZERNIEJEWIE (PLH300049)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK GRĄDY W CZERNIEJEWIE (PLH300049)

Lp. Kod 5 Nazwa
1 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
2 9190 Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae)
3 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo - fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe
4 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK GRĄDY W CZERNIEJEWIE (PLH300049)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Populacja objęta ochroną
1 bóbr europejski Castor fiber osiadła
2 kumak nizinny Bombina bombina osiadła
3 pachnica dębowa Osmoderma eremita (Osmoderma barnabita) osiadła
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).
3 Specjalny obszar ochrony siedlisk Grądy w Czerniejewie (PLH300049) składa się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.
4 Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5art. 3 ust. 5ustawy z dnia 17 maja 1989 r. –Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).
5 Kody siedlisk są zgodne z rozporzrozporząądzeniemdzeniemMinistra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.326

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Grądy w Czerniejewie (PlH300049).
Data aktu: 25/01/2022
Data ogłoszenia: 09/02/2022
Data wejścia w życie: 24/02/2022