Specjalny obszar ochrony siedlisk Święte Ługi (PLH100036).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 16 grudnia 2021 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Święte Ługi (PLH100036)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718 oraz z 2022 r. poz. 84) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Święte Ługi (PLH100036 2 ), obejmujący obszar 151,23 ha, położony w województwie łódzkim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony:
a)
siedlisk przyrodniczych,
b)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1)
siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŚWIĘTE ŁUGI (PLH100036)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
X Y
1 2 3
1 391752,16 506320,61
2 391746,63 506347,12
3 391749,34 506368,10
4 391752,73 506394,38
5 391742,86 506439,89
6 391739,54 506455,16
7 391741,28 506478,73
8 391742,19 506491,13
9 391743,01 506502,30
10 391742,39 506512,99
11 391740,65 506543,31
12 391739,75 506558,95
13 391730,53 506602,39
14 391726,64 506629,51
15 391724,78 506642,48
16 391709,87 506680,63
17 391704,27 506694,95
18 391705,03 506719,64
19 391706,23 506758,75
20 391707,43 506797,94
21 391708,03 506817,76
22 391708,11 506823,98
23 391707,69 506832,48
24 391707,20 506842,41
25 391706,75 506851,56
26 391706,17 506863,13
27 391705,72 506872,35
28 391705,15 506883,86
29 391697,81 506896,15
30 391690,47 506908,43
31 391680,76 506924,68
32 391692,37 506946,12
33 391698,83 506958,03
34 391705,12 506993,93
35 391731,42 507037,87
36 391722,28 507053,13
37 391713,15 507068,39
38 391705,44 507097,09
39 391695,95 507105,50
40 391686,45 507113,92
41 391657,32 507099,42
42 391648,99 507106,11
43 391640,66 507112,79
44 391644,33 507117,55
45 391647,99 507122,32
46 391648,35 507131,46
47 391648,86 507144,32
48 391649,23 507153,67
49 391649,73 507166,32
50 391646,70 507179,79
51 391636,88 507180,80
52 391627,05 507181,81
53 391604,67 507214,56
54 391582,29 507247,31
55 391591,50 507258,00
56 391600,71 507268,70
57 391596,25 507274,43
58 391573,43 507259,02
59 391541,12 507274,63
60 391508,81 507290,23
61 391414,11 507449,05
62 391392,98 507438,15
63 391388,05 507447,82
64 391386,83 507454,15
65 391385,61 507460,48
66 391381,96 507467,40
67 391378,30 507474,32
68 391372,63 507477,80
69 391368,49 507480,35
70 391366,96 507481,29
71 391360,17 507482,19
72 391353,38 507483,08
73 391345,51 507481,67
74 391334,42 507479,69
75 391318,71 507476,89
76 391313,06 507475,88
77 391308,28 507475,02
78 391299,24 507473,41
79 391287,33 507472,70
80 391275,42 507471,99
81 391265,22 507482,42
82 391267,73 507490,57
83 391270,23 507498,71
84 391277,42 507505,68
85 391284,61 507512,64
86 391286,52 507518,53
87 391288,44 507524,43
88 391286,26 507533,93
89 391283,33 507541,71
90 391283,27 507545,55
91 391283,20 507549,40
92 391282,20 507552,05
93 391277,35 507564,96
94 391270,52 507569,50
95 391269,11 507570,44
96 391265,13 507571,95
97 391261,16 507573,46
98 391252,00 507571,27
99 391247,32 507572,80
100 391242,65 507574,33
101 391237,84 507577,62
102 391231,54 507577,45
103 391223,05 507573,84
104 391219,04 507574,48
105 391215,04 507575,12
106 391208,55 507580,90
107 391202,90 507603,43
108 391203,04 507620,74
109 391203,18 507638,05
110 391201,92 507649,28
111 391199,67 507651,98
112 391200,66 507667,83
113 391202,96 507704,78
114 391153,58 507664,51
115 391138,43 507667,51
116 391134,94 507662,86
117 391134,04 507654,72
118 391130,02 507646,66
119 391095,23 507575,82
120 391094,23 507578,33
121 391067,54 507650,37
122 391058,43 507725,44
123 391058,16 507767,46
124 391074,25 507823,30
125 391082,81 507888,95
126 391081,17 507980,92
127 391081,79 508023,21
128 391089,75 508133,60
129 391088,27 508180,70
130 391086,89 508225,64
131 391078,16 508323,81
132 391072,31 508349,97
133 391071,98 508350,95
134 391067,45 508371,27
135 391076,17 508400,68
136 391079,49 508455,63
137 391091,33 508489,14
138 391100,05 508521,54
139 391115,78 508550,87
140 390690,46 508707,91
141 390622,34 508792,35
142 390619,90 508795,27
143 390545,57 508887,38
144 390364,66 508809,98
145 390302,69 508783,51
146 390287,86 508762,80
147 390151,57 508572,67
148 390137,97 508553,77
149 390131,85 508544,94
150 390018,94 508384,03
151 390143,41 508323,04
152 390161,59 508246,19
153 390187,30 508258,96
154 390269,17 508216,45
155 390424,41 508180,39
156 390452,72 508129,57
157 390531,32 507988,56
158 390623,71 507887,72
159 390658,59 507849,65
160 390667,85 507839,54
161 390679,54 507820,88
162 390715,03 507764,19
163 390755,48 507699,58
164 390815,64 507603,50
165 390953,36 507383,55
166 390971,22 507355,02
167 390997,15 507313,60
168 391027,95 507264,41
169 391045,73 507236,01
170 391074,72 507209,18
171 391103,72 507182,34
172 391093,99 507094,92
173 391059,41 507077,71
174 391102,78 507029,21
175 391119,06 507011,00
176 391143,74 506970,02
177 391160,93 506941,47
178 391176,29 506915,97
179 391180,59 506908,83
180 391189,21 506898,63
181 391202,15 506883,30
182 391213,20 506870,22
183 391223,72 506857,76
184 391228,14 506846,17
185 391233,64 506831,74
186 391253,30 506780,14
187 391266,66 506768,22
188 391323,01 506717,95
189 391347,83 506695,81
190 391315,70 506682,08
191 391307,00 506669,99
192 391326,17 506638,42
193 391340,50 506614,83
194 391345,35 506606,85
195 391348,53 506593,18
196 391355,48 506563,32
197 391362,32 506533,94
198 391364,06 506526,44
199 391365,63 506519,69
200 391370,12 506506,93
201 391375,64 506491,26
202 391377,86 506484,95
203 391379,19 506479,56
204 391382,89 506464,58
205 391390,31 506434,53
206 391402,76 506384,11
207 391392,79 506353,71
208 391367,28 506326,38
209 391371,27 506317,53
210 391346,48 506310,04
211 391321,69 506302,55
212 391320,52 506290,57
213 391319,36 506278,59
214 391312,18 506270,99
215 391299,67 506257,75
216 391290,89 506248,46
217 391286,12 506231,18
218 391291,50 506182,69
219 391253,30 506156,80
220 391250,27 506147,09
221 391249,33 506140,57
222 391248,86 506132,57
223 391254,44 506117,79
224 391270,33 506110,23
225 391275,86 506110,32
226 391278,58 506110,37
227 391286,83 506110,51
228 391294,03 506113,30
229 391301,23 506116,09
230 391308,53 506123,80
231 391317,89 506133,69
232 391320,93 506136,90
233 391361,92 506155,59
234 391371,26 506181,18
235 391427,88 506192,07
236 391484,89 506063,31
237 391554,43 505906,12
238 391560,44 505892,61
239 391619,56 505882,94
240 391668,94 505844,19
241 391683,67 505872,91
242 391705,64 505904,27
243 391715,45 505918,28
244 391716,60 505924,92
245 391729,57 505999,72
246 391716,19 506080,60
247 391744,38 506131,70
248 391746,83 506150,08
249 391761,57 506233,99
250 391752,16 506320,61
______

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŚWIĘTE ŁUGI (PLH100036

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŚWIĘTE ŁUGI (PLH100036)

Lp. Kod1) Nazwa
1 7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)
2 7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
3 91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne
______

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŚWIĘTE ŁUGI (PLH100036)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Populacja objęta ochroną
1 kumak nizinny Bombina bombina osiadła
2 traszka grzebieniasta Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus) osiadła
3 zalotka większa Leucorrhinia pectoralis osiadła
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników

Rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Prezydent podpisał nowelizację noweli ustawy o emeryturach rolników. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Grażyna J. Leśniak 26.05.2022
Nowa ustawa o wyrobach medycznych już obowiązuje

Od czwartku 26 maja obowiązuje ustawa o wyrobach medycznych. Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnego rozporządzenia, które wprost obowiązuje już od 26 maja 2021 roku, ale nie tylko. Wprowadza też surowsze wymogi dotyczące reklamy. Więcej o tym w Legal Alercie.

Jolanta Ojczyk 26.05.2022
Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.323

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Święte Ługi (PLH100036).
Data aktu: 16/12/2021
Data ogłoszenia: 09/02/2022
Data wejścia w życie: 24/02/2022