Utworzenie Sądów Apelacyjnych w Koszalinie, Opolu i Zielonej Górze oraz ustalenie okręgów Sądów Apelacyjnych w Bydgoszczy, Katowicach, Kielcach, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu i Warszawie.

Dz.U.50.28.265
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 6 lipca 1950 r.
o utworzeniu Sądów Apelacyjnych w Koszalinie, Opolu i Zielonej Górze oraz o ustaleniu okręgów Sądów Apelacyjnych w Bydgoszczy, Katowicach, Kielcach, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu i Warszawie.
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 1949 r. o zmianie prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. R. P. Nr 32, poz. 237) zarządza się, co następuje:
Rozdział  I.
§  1. Tworzy się Sąd Apelacyjny w Koszalinie.
§  2. Wyłącza się:

z okręgu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie okręgi Sądów Okręgowych w Koszalinie, Słupsku i Wałczu i okręgi te włącza się do okręgu Sądu Apelacyjnego w Koszalinie.

§  3. Wyłącza się:

z okręgu Sądu Okręgowego w Chojnicach Sądy Grodzkie w Człuchowie i Złotowie i Sądy te włącza się do okręgu Sądu Okręgowego w Wałczu.

§  4. Wyłącza się:
a) z okręgu Sądu Okręgowego w Wałczu Sąd Grodzki w Choszcznie,
b) z okręgu Sądu Okręgowego w Koszalinie Sądy Grodzkie w Gryficach i Łobezie

i Sądy te włącza się do okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Rozdział  II.
§  5. Tworzy się Sąd Apelacyjny w Opolu.
§  6. Wyłącza się:
a) z okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach okręgi Sądów Okręgowych w Nysie z siedzibą w Prudniku, w Opolu i Raciborzu,
b) z okręgu Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu okręg Sądu Okręgowego w Brzegu

i okręgi te włącza się do okręgu Sądu Apelacyjnego w Opolu.

§  7. Wyłącza się:
a) z okręgu Sądu Okręgowego w Gliwicach Sąd Grodzki w Koźlu i włącza się go do okręgu Sądu Okręgowego w Raciborzu,
b) z okręgu Sądu Okręgowego w Oleśnicy Sąd Grodzki w Namysłowie i włącza się go do okręgu Sądu Okręgowego w Opolu,
c) z okręgu Sądu Okręgowego w Raciborzu Sądy Grodzkie w Rybniku i Wodzisławiu i Sądy te włącza się do Okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach.
§  8. Wyłącza się:

z okręgu Sądu Okręgowego w Brzegu Sądy Grodzkie w Oławie i Strzelinie i włącza się je do okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Rozdział  III.
§  9. Tworzy się Sąd Apelacyjny w Zielonej Górze.
§  10. Wyłącza się:
a) z okręgu Sądu Apelacyjnego w Poznaniu okręgi Sądów Okręgowych w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze,
b) z okręgu Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu okręg Sądu Okręgowego w Głogowie z siedzibą w Nowej Soli

i okręgi te włącza się do okręgu Sądu Apelacyjnego w Zielonej Górze.

§  11. Wyłącza się:
a) z okręgu Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim Wydział Zamiejscowy w Trzciance z Sądami Grodzkimi w Chodzieży, Czarnkowie, Pile i Trzciance i włącza się je do okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu,
b) z okręgu Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim Sąd Grodzki w Międzychodzie i włącza się go do okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu,
c) z okręgu Sądu Okręgowego w Głogowie z siedzibą w Nowej Soli Sąd Grodzki w Górze i włącza się go do okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu,
d) z okręgu Sądu Okręgowego w Lesznie Sąd Grodzki we Wschowie i włącza się go do okręgu Sądu Okręgowego w Głogowie z siedzibą w Nowej Soli.
§  12. Wyłącza się:
a) z okręgu Sądu Grodzkiego w Wolsztynie gminę miejską i wiejską Kargowa oraz gminę wiejską Ciosaniec z powiatu babimojskiego,
b) z okręgu Sądu Grodzkiego w Zbąszyniu gminę miejską i wiejską Babimost powiatu babimojskiego i gminy te włącza się do okręgu Sądu Grodzkiego w Świebodzinie.
Rozdział  IV.
§  13. Wyłącza się:
a) z okręgu Sądu Okręgowego w Grudziądzu Sądy Grodzkie w Lubawie i Nowym Mieście Lubawskim,
b) z okręgu Sądu Okręgowego w Mławie Sąd Grodzki w Działdowie

i Sądy te włącza się do okręgu Sądu Okręgowego w Olsztynie.

§  14. Wyłącza się:

z okręgu Sądu Okręgowego w Gnieźnie Sądy Grodzkie w Mogilnie, Strzelnie, Trzemesznie i Żninie i Sądy te włącza się do okręgu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

§  15. Wyłącza się:

z okręgu Sądu Grodzkiego w Trzemesznie gromady: Dębówiec, Ganina, Lulkowo, Strzyżewo Kościelne i Strzyżewo Paczkowe z gminy wiejskiej Gniezno powiatu gnieźnieńskiego i gromady te włącza się do okręgu Sądu Grodzkiego w Gnieźnie.

§  16. Wyłącza się:

z okręgu Sądu Apelacyjnego w Kielcach okręg Sądu Okręgowego w Częstochowie i włącza się go do okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

§  17. Wyłącza się:

z okręgu Sądu Okręgowego w Piotrkowie Sądy Grodzkie w Końskich i Opocznie i włącza się je do okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach.

Rozdział  V.

Przepisy przejściowe.

§  18. Sprawy, które przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wpłyną do sądów miejscowo właściwych według przepisów przed tym dniem obowiązujących, toczą się w tych sądach aż do ich prawomocnego ukończenia.
§  19. Sprawy odwoławcze, które przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wpłyną do Sądów właściwych według przepisów przed tym dniem obowiązujących, toczą się w tych sądach aż do ich prawomocnego ukończenia.
§  20. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1950.28.265

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Utworzenie Sądów Apelacyjnych w Koszalinie, Opolu i Zielonej Górze oraz ustalenie okręgów Sądów Apelacyjnych w Bydgoszczy, Katowicach, Kielcach, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu i Warszawie.
Data aktu: 06/07/1950
Data ogłoszenia: 06/07/1950
Data wejścia w życie: 06/07/1950