Zmiany dotyczą zakresu zadań NFZ w związku z przepisami o koordynacji systemów opieki zdrowotnej. W związku ze zmianami do zakresu zadań Funduszu dodano zapis, że Fundusz jest instytucją właściwą, instytucją miejsca zamieszkania oraz instytucją miejsca pobytu. 

Jest także instytucją łącznikową w zakresie rzeczowych świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o koordynacji, oraz prowadzi, w centrali Funduszu, punkt kontaktowy, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z 16 września 2009 roku dotyczącym wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Punkt kontaktowy służy do wymiany danych w ramach Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego w zakresie rzeczowych świadczeń zdrowotnych.

Opracowanie: Ewelina Wójcik RPE WK