O takim obowiązku placówek medycznych przypomniał dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Komunikacji Rzecznika Praw Pacjenta Jakub Gołąb. A stanowisko takie przedstawił w związku z trwającą właśnie akcją  zamieniania szpitali w placówki przeznaczone na przyjęcie pacjentów zarażonych koronawirusem placówki. - Z powodu okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia zdrowotnego, np. z powodu koncentracji szpitali w wyniku epidemii, może wystąpić konieczność zmiany terminu planowych zabiegów – zaznaczył.

Czytaj: Rząd wprowadza stan zagrożenia epidemicznego w kraju>>

- Pamiętajmy, że w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych pacjent ma prawo do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych procedury, ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń – dotyczy to także sytuacji zmiany terminu – wyjaśnił dyrektor. I dodał, że placówka musi w sposób skuteczny (telefonicznie, SMS-em, mejlowo, osobiście, pisemnie) poinformować pacjenta o zmianie terminu i podać przyczynę.