- Dobrze się stało, że mamy możliwości leczenia także z wykorzystaniem tej formy terapii, ale to są tylko pewne grupy, a nie każdy rodzaj nowotworów-   powiedział dziennikarzom w piątek7 sierpnia 2015  minister Zembala.

Na pytanie, czy finansowanie z NFZ terapii protonowej będzie możliwe od początku przyszłego roku, odpowiedział:
- Jak będzie oceniane 6 czy 8 rodzajów nowotworów, prawdopodobieństwo jest wielkie, że tak, jak będzie oceniane 84, nie da się, bo to trzeba obiektywnie zweryfikować.

Wojciech Matusewicz, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji poinformował podczas krakowskiej konferencji, że w lipcu 2015 roku wpłynęła do agencji rekomendacja dotycząca terapii protonowej z podanymi ponad 80 różnymi typami nowotworów według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10.

- My teraz musimy znaleźć do każdego z tych nowotworów naukowe potwierdzenia skuteczności tej metody - zaznaczył.
- Prace trwają, raport tworzony jest w agencji, czy on powstanie w ciągu dwóch-trzech miesięcy, żeby zacząć finansowanie od 1 stycznia 2016 – takiej gwarancji nie daję - zastrzegł.

Minister Zembala poinformował, że powstał interdyscyplinarny zespół, który zidentyfikuje kilkanaście nowotworów u dzieci i dorosłych, w leczeniu których terapia protonowa ma największe uzasadnienie.
 
Czytaj: Budowa Ośrodka Protonoterapii: strategiczny projekt Polski Zachodniej >>>


Na terenie Instytutu Fizyki Jądrowej PAN (IFJ) w Krakowie powstaje Centrum Cyklotronowe Bronowice - pierwszy w Polsce ośrodek oferujący radioterapię protonową. Ma być gotowe w październiku 2015. Koszt inwestycji to ponad 265 mln zł. Na razie nie wiadomo, którzy chorzy będą tam kierowani i jak zostaną wycenione poszczególne świadczenia medyczne. W ośrodkach zagranicznych tego typu terapia wyceniana jest na około 50 tys. zł.

Jak poinformował dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej PAN profesor Marek Jeżabek, tylko pięć ośrodków w Europie stosuje tę nowoczesną metodę.
- Sprzęt i personel w Krakowie będą gotowe od IV kwartału 2015 do podjęcia tej terapii - zapowiedział.

W Centrum Cyklotronowym Bronowice będą działały dwa stanowiska do terapii protonowej. Początkowo będzie tam można leczyć około 250 chorych rocznie, docelowo około 700.

Instytut Fizyki Jądrowej PAN to jedyny ośrodek w Polsce, który już teraz oferuje terapię protonową, na razie w leczeniu czerniaka gałki ocznej. Małopolski Oddział NFZ podpisał umowę ze Szpitalem Uniwersyteckim, a świadczenia te są wykonywane na terenie IFJ. Od 2013 roku do chwili obecnej z tej możliwości skorzystało ponad 100 osób. Cena jednego świadczenia to 52 tys. 500 zł. W 2013 roku NFZ na ten cel przeznaczył 1 mln 260 tys. zł, w 2014 roku - 2 mln 415 tys. i taką samą kwotę w 2015 roku.
 

Terapia protonowa to nowoczesna metoda leczenia nowotworów stosowana w kilkunastu ośrodkach na świecie, głównie w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej. Do naświetlania zmian nowotworowych wykorzystuje się promieniowanie protonowe. Ma ono tę zaletę, że pozwala skoncentrować optymalną dawkę w samym guzie nowotworowym, oszczędzając zdrowe tkanki położone płycej.(pap)