W nowym rozporządzeniu w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami, mają pojawić się takie zawody medyczne jak m.in.

 • asystent zdrowia publicznego
 • inżynier biomedyczny
 • koder medyczny
 • edukator ds. stomii
 • pełnomocnik ochrony informacji niejawnych
 • specjalista neurologopeda
 • specjalista surdologopeda
 • psychoterapeuta dzieci i młodzieży
 • technik sterylizacji medycznej
 • optometrysta
 • koordynator do spraw pakietu onkologicznego
 • operator procesu dekontaminacji
 • pracownik ochrony w ośrodku psychiatrii sądowej

Rozporządzenie ma dostosować wymagania kwalifikacyjne na poszczególnych stanowiskach do zmieniającego się rynku pracy w ochronie zdrowia i systemu kształcenia kadr medycznych.

 

W poprzedniej kadencji resort zdrowia zapowiadał, że do systemu zostaną wprowadzone nowe zawody, by te, które już istnieją mogły zostać odciążone od pracy (m.in. biurokratycznej - taką funkcję mogliby przejąć np. koderzy). Projektowane przepisy mają to ułatwić, ponadto przez możliwość awansu i specjalizowanie się w wąskiej dziedzinie - uczynić pracę w placówkach medycznych bardziej atrakcyjną.

Sektor ochrony zdrowia potrzebuje nowych zawodów medycznych

Braki kadrowe wśród pielęgniarek i lekarzy nadal pozostają jednym z bardziej dotkliwych problemów polskiej służby zdrowia. Pomysł, by część lekarskich i pielęgniarskich obowiązków mogły przejąć nowe zawody medyczne jest jakimś rozwiązaniem, czy przynoszącym zamierzone korzyści - pokaże czas.

Czytaj: Zasiłki chorobowe i opiekuńcze dla zawodów medycznych już na ogólnych zasadach>>