Placówka posiada zarówno certyfikat ISO jak i akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

- Oba te certyfikaty uzupełniają się. Certyfikat CMJ jest bardziej ukierunkowany na leczenie i pacjenta, certyfikat ISO- na procedury administracyjne, ale stosowanie ich obu sprawa, że zwiększa się bezpieczeństwo zarówno pacjentów jak i pracowników – wyjaśnia Renata Rutkiewicz.

W ramach stosowanych procedur szpital dba o sprzęt, o jego jakość i serwisowanie. Czynności z tym związane są wykonywane według ustalonych zasad, podobnie jak przy zabiegach stosowanych u pacjentów.

- Z pewnością jest to dodatkowa praca dla personelu, ale dba o to cały zespół – dodaje pełnomocnik ds. .jakości.

Polityka jakościowa zakłada także stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez personel, korzystanie ze sprawdzonych dostawców i podwykonawców, zapewniających nowoczesne rozwiązania techniczne i wysoką jakość dostarczanych urządzeń, materiałów i usług, - organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowo-dydaktycznej w zakresie opieki zdrowotnej, profilaktyki i oświaty zdrowotnej, a także podnoszenie zakresu możliwości diagnostycznych i leczniczych dzięki modernizacji oraz zakupom nowoczesnych urządzeń i aparatury medycznej.

Pierwszą akredytację CMJ placówka uzyskała we wrześniu 2013 roku, a certyfikat ISO – w roku 2008. Obecna akredytacja CMJ została  przyznana w styczniu 2017, certyfikat ISO również od początku roku 2017, ale w roku 2018 będzie odnawiany z powodu zmiany normy.

- Trudno na razie powiedzieć, że dzięki certyfikatom notujemy mniej zdarzeń – mówi Renata Rutkiewicz. – Kiedyś zdarzenia nie były odnotowywane, teraz każde, nawet najmniejsze analizujemy i staramy się nie dopuścić do niego ponownie. Rzadko zdarzają się poważniejsze sprawy i na pewno od kiedy stosujemy procedury zarządzania trafia do nas mniej skarg pacjentów.

Do pozytywnych skutków stosowania procedur zarządzania w krakowskim szpitalu można także zaliczyć uporządkowanie struktury organizacyjnej oraz uporządkowanie działalności poprzez wprowadzenie jednolitych, jednoznacznych i powtarzalnych procedur postępowania, poprawę a współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi, poprawę obiegu informacji i dokumentacji a także umacnianie dobrego wizerunku szpitala.

Na razie stosowanie systemu zarządzania jakością nie wpływa na wysokość kontraktu szpitala z NFZ, ma się to zmienić, gdyby weszła w życia ustawa o jakości w ochronie zdrowia. Jej projekt jest ciągle w trakcie prac legislacyjnych.