Certyfikat CMJ otrzymały obecnie: Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu, Szpital Powiatowy w Bochni, SP ZOZ w Krasnymstawie, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Szpital Wojewódzki w Elblągu, Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie oraz Szpital Specjalistyczny św. Rocha w Ozimku, należący do sieci EMC Instytut Medyczny.

Dwa pierwsze szpitale zdobyły certyfikat akredytacyjny uczestnicząc w projekcie "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", będącym częścią Programu Akredytacji Szpitali, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) jest centralną jednostką resortu zdrowia. Powołane zostało przez ministra zdrowia w 1994 roku, w celu inspirowania oraz wspierania działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych. Program akredytacji szpitali funkcjonuje od 1998 roku i został opracowany na podstawie wzorów czołowych instytucji akredytujących na świecie. Program należy do European Accreditation Network (EAN), koordynowanej przez Europejskie Towarzystwo Jakości w Opiece Zdrowotnej (ESQH), zrzeszającej programy akredytacyjne w Europie.

Pełna lista akredytowanych szpitali znajduje się na stronie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.