Naczelna Rada Lekarska, sprzeciwia się regulacji prawnej przewidzianej w ustawie o zmianie niektórych ustawy w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , która przewiduje, że osoba wykonująca zawód medyczny, uczestnicząca w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, w tym w ich transporcie, nie może uczestniczyć w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej innym pacjentom.

Zakaz pracy w kilku szpitalach

- Artykuł 7d dodawany do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych jest zredagowany w sposób niejednoznaczny i nie daje odpowiedzi, czy swym zakresem obejmuje on tylko lekarzy świadczących pracę w szpitalach przekształconych na zakaźne (lekarze tam zatrudnieni niewątpliwie uczestniczą w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2), czy też dotyczy wszystkich lekarzy zatrudnionych w każdej placówce ochrony zdrowia, w której mogą być leczeni pacjenci z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2"-piszą lekarze z Naczelnej Izby Lekarskiej w oświadczeniu.

Czytaj w LEX: Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii >

 


Przede wszystkim jednak samorząd lekarski sprzeciwia się temu uregulowaniu, ponieważ jego wejście w życie doprowadzi do pozbawienia innych pacjentów dostępu do możliwości uzyskania należnych im świadczeń opieki zdrowotnej. Według NRL, proponowany przepis będzie powodował istotne braki lekarzy w innych placówkach ochrony zdrowia, a nawet konieczność zaprzestania udzielania przez nie świadczeń zdrowotnych. 

Czytaj w LEX:

Obowiązki personelu medycznego w związku z rozpoznaniem zakażeń i chorób zakaźnych >

Zadania i obowiązki podmiotów leczniczych wynikające ze specustawy o koronawirusie >

Poddanie określonej osoby przymusowej kwarantannie podczas epidemii koronawirusa - konsekwencje prawne >