Mimo, że od początku maja wiele szpitali zaczęło "odmrażać"  wykonywanie zabiegów i operacji, po dwumiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19, wielu dyrektorów placówek medycznych nadal nie radzi sobie z funkcjonowaniem w nowym reżimie sanitarno-epidemiologicznym.

Wszystko przez to, że o ile inne branże jak np. kosmetyczna czy fryzjerska, dostały wytyczne co do tego jak należy funkcjonować w nowych warunkach, o tyle szpitale nie mają takich jednolitych standardów. Minister zdrowia tłumaczy to faktem, że szpitale mają wytyczne wydane przez lekarskie towarzystwa naukowe i konsultantów krajowych w poszczególnych dziedzinach medycyny co do tego jak hospitalizować i leczyć, ale zarządzający placówkami medycznymi podnoszą, że nie są one spójne.

Czytaj w LEX: Teleporady - co można w ramach umowy z NFZ >

Minister zdrowia powinien opracować wytyczne

- Mało tego, że nie są spójne - one są sprzeczne. Np. standardy chirurgiczne są sprzeczne z anestezjologicznymi.  W  takich warunkach nie da się leczyć, operować. Najlepiej aby jednolite standardy opracował minister zdrowia, a konkretnie działający przy nim Państwowy Zakład Higieny - mówi Władysław Perchaluk, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Bytomiu oraz szef Stowarzyszenia Szpitali Powiatowych na Śląsku.

Czytaj w LEX: Zasady przepisywania bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży >

 


Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia jest zakładka, gdzie zarządzający szpitalami mogą znaleźć wytyczne co do funkcjonowania m.in. pediatrii, transplantologii, diabetologii.

Sprzeczność tych standardów polega jednak na tym, że np. jedno towarzystwo naukowe wskazuje, ze personel medyczny powinien nosić maseczkę z filtrem FFP-3 a inne, że FFP-2

-To rodzi w ogóle pytanie o egzekwowalność tych zasad. Standardy nie są przepisami ustawy, rozporządzenia tylko "miękkimi" zaleceniami. Poza tym tych standardów wydanych przez towarzystwa naukowe jest tak dużo, są rozrzucone w wielu różnych dokumentach i ciężko jest śledzić te zminay na bieżąco-mówi prof. Jarosław Fedorowski, szef Polskiej Federacji Szpitali.

Czytaj w LEX: Ograniczenia w udzielaniu świadczeń przez personel medyczny mający kontakt z pacjentami z koronawirusem >

Wytyczne na wirtualnej mapie szpitala

Jego zdaniem każdy dyrektor szpitala powinien dostać  wirtualną mapę- np. wchodzi na nią i jeśli nie wie, jakie procedury powinny obowiązywać na oddziale ratunkowym, to klika w odział i wyświetlają mu się zasady sanitarno-epidemiologiczne jakie muszą tam funkcjonować. Takie mapki dla szpitali mogłoby stworzyć choćby Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia - dodaje Jarosław Fedorowski.

Dyrektorzy szpitali obawiają się, że niejednolite standardy będą rodziły pytanie jaka jest odpowiedzialność personelu w razie ewentualnych błędów medycznych, do których dochodzi podczas operacji przeprowadzanych przez lekarzy.

Czytaj w LEX: Zmiany w realizacji i rozliczaniu umów o udzielanie świadczeń w związku z epidemią koronawirusa - ułatwienia dla świadczeniodawców >