W sprawie zabezpieczono i przeanalizowano m. in. dokumentację medyczną z tej przychodni oraz przesłuchano kilkuset świadków – pacjentów korzystających z zabiegów rehabilitacyjnych w tej placówce.

Wstępnie ustalono, że w wyniku przestępczej działalności NFZ mógł stracić nawet 100 tysięcy złotych. Prokuratorzy i funkcjonariusze Policji w dalszym ciągu badają, czy zakres wyłudzeń mógł być większy.

Grożą kary do 8 lat pozbawienia wolności

Na podstawie ustaleń dokonanych w toku postępowania na polecenie prokuratora 28 maja 2018 roku policjanci zatrzymali 9 osób, a w tym lekarza, kierownika oraz rehabilitantów z przychodni, a także dwie osoby prowadzące sklepy medyczne.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Kielcach, gdzie prokurator przedstawił im zarzuty. Dotyczą one powoływania się na wpływy w instytucji korzystającej ze środków publicznych i przyjmowania w związku z tym korzyści majątkowych oraz poświadczania nieprawdy w dokumentacji medycznej w celu osiągnięcia korzyści majątkowych i wyłudzania na podstawie tych dokumentów świadczeń z NFZ, ZUS i KRUS.

 

Za zarzucane podejrzanym czyny grożą kary do 8 lat pozbawienia wolności.

Wobec 7 podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, dozorów policji połączonych z zakazem kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi oraz zakazów opuszczania kraju.

Wobec 2 podejrzanych 29 maja 2018 roku prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Kielcach wnioski o ich tymczasowe aresztowanie. Wobec jednego z tych podejrzanych, kierownika z przychodni, sąd wniosek uwzględnił w całości i zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Co do drugiego z podejrzanych sąd przyjął, że wystarczające będą wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 20 tysięcy złotych, zakazu opuszczania kraju i dozoru połączonego z zakazem kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi.

Na poczet przyszłych kar o charakterze finansowym zabezpieczono mienie podejrzanych o wartości ponad 110 tysięcy złotych.