Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków zrzesza kilkanaście największych działających w Polsce firm farmaceutycznych, które dostarczają prawie połowę kupowanych w aptekach leków refundowanych.   

 

Związek działa już 20 lat

PZPPF zarejestrował swoją działal­ność 2 września 2002 roku – reprezentuje kilkunastu wiodą­cych krajowych producentów leków. Zabiega o wprowadzanie racjo­nalnych rozwiązań w zakresie reje­stracji i refundacji leków zapewniają­cych polskim pacjentom dostęp do nowoczesnej farmakoterapii. Jak mówi prezes PZPPF Krzysztof Kopeć, związek promu­je regulacje prawne zapewniające przejrzystość systemu i zgodność z prawem UE, które uwzględniają uwarunkowania ekonomiczne systemu ochrony zdrowia i konieczność zwiększania produkcji leków w Polsce. – Wspieramy uczciwą konkurencję na rynku leków oraz prze­strzeganie Kodeksu Etycznego w za­kresie działań marketingowych. Pozostajemy aktywnym członkiem dialogu dotyczącego kształtu systemu ochrony zdrowia w Polsce – podsumowuje.

Czytaj też: Pozarejestrowe stosowanie leków (off label use) >

Krajowi Producenci leków stanowią podstawę bezpieczeństwa lekowego kraju

Krajowi Producenci leków stanowią podstawę bezpieczeństwa lekowego kraju dostarczając, co drugi kupowany w polskiej aptece lek refundowany. Eksperci twierdzą jednak, że to za mało. Dlatego Związek zabiega o wdrożenie narzędzi zachęcających do lokowania produkcji farmaceutyków na terenie Polski, co uniezależni Polskę lekowo. – Udowodniliśmy w trakcie pandemii, że w czasie kryzysów jesteśmy odpowiedzialnym partnerem Rządu gotowym dołożyć wszelkich starań, aby Polakom nie zabrakło leków – tłumaczy wiceprezes PZPPF Barbara Misiewicz- Jagielak, i dodaje, że warto wspierać rozwój produkcji leków w Polsce, bo gwarantuje to suwerenność naszego kraju w tym obszarze.  

Krajowi producenci leków opracowują i wdrażają na polski rynek leki nieprodukowane dotychczas w Polsce, których potrzebują miliony Polaków. Rozpoczęcie produkcji takich leków wymaga specjalistycznych kompetencji, doświadczenia, know-how, wysoko wykwalifikowanej prowadzącej prace badawczo-rozwojowe kadry oraz nowoczesnych zakładów i jest działalnością innowacyjną. Krajowa branża farmaceutyczna jest jedną z najbardziej innowacyjnych w Polsce i od lat klasyfikuje się w pierwszej trójce liderów innowacji. – Krajowe firmy przeznaczają na badania i rozwój niemal 50 proc. swoich zysków. Zatrudniają znakomicie wykształcony personel i współpracują z krajowymi naukowcami i ośrodkami naukowymi. Dają nie tylko dobrze płatne miejsca pracy, ale i możliwość rozwoju i nabywanie wysokich kompetencji. A co najważniejsze, kompetencje te zostają w kraju – podkreśla wiceprezes PZPPF Katarzyna Dubno.

Sprawdź też: Co powinny zawierać ulotki leków homeopatycznych? Omówienie wyroku TS z dnia 23 kwietnia 2020 r., C-101/19 >

PZPPF i zwiększanie dostępności leczenia biologicznego

Krajowi Producenci Leków przyczyniają się też do zwiększania dostępności leczenia biologicznego, która w Polsce jest jedną z najbardziej ograniczonych w UE. Tymczasem lepszy dostęp do terapii biologicznych to nie tylko korzyść dla pacjentów. Pozwoliłby też krajowym firmom na zwiększanie inwestycji w dynamicznie rozwijającą się biotechnologię oferującą terapię chorób, z których leczeniem do tej pory sobie nie radziliśmy. Jak wskazuje wiceprezes PZPPF Grzegorz Rychwalski, aby dogonić Europę i osiągnąć 20-30 proc. poziom odsetka pacjentów leczonych lekami biologicznymi w chorobach autoimmunizacyjnych, należy udostępnić ich ordynację nie tylko w szpitalach, ale i w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej oraz refundację apteczną z jednoczesnym utrzymaniem obecności tychże leków w programach lekowych.