Podczas spotkania analizowano stan przygotowania szpitali zakaźnych do udzielania pomocy medycznej w przypadku przyjazdu osoby zarażonej wirusem gorączki krwotocznej do Polski – zarówno pod względem zabezpieczenia w odpowiedni sprzęt medyczny, środki ochrony osobistej, jak i znajomości procedur postępowania obowiązujących w takich sytuacjach.

Czytaj: USA: pracownik szpitala z Dallas zaraził się ebolą>>>

Profesora Andrzej Horban, konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych powiedział w piątek 9 października 2014 w TVN24, że Polska nie jest przygotowana na leczenie chorych z ebolą.

Czytaj także: Polskie szpitale zakaźne przygotowane na pacjentów z ebolą>>>

Minister zdrowia przypomniał o obowiązujących zaleceniach postępowania dla lekarzy w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem Ebola. Wskazał Główny Inspektorat Sanitarny jako instytucję odpowiedzialną za udzielanie całodobowej informacji organizacyjnej i merytorycznej wszystkim placówkom medycznym oraz lekarzom podejrzewającym możliwość wystąpienia zakażenia wirusem Ebola u swojego pacjenta, a także zadeklarował pomoc finansową i organizacyjną w doposażeniu szpitali zakaźnych w dodatkowe środki ochrony osobistej dla personelu medycznego.

Od kilku miesięcy resort zdrowia podejmuje szereg działań w związku z niepokojącą sytuacją epidemiologiczną w Afryce Zachodniej oraz oceną ryzyka wystąpienia zawleczenia wirusa Ebola do Europy przygotowaną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Spotkanie odbyło się w piątek 10 października 2014 roku w Ministerstwie Zdrowia. Wzięli w nim udział również udział główny inspektor sanitarny Marek Posobkiewicz, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny profesor Mirosław Wysocki oraz konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych profesor Andrzej Horban.