Fundacja „Akogo?” została laureatem nagrody Fundacji Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Doceniono ją za stworzenie kliniki „Budzik” i jej osiągnięcia – przede wszystkim innowacyjne metody leczenia, opiekę nad dziećmi cierpiącymi z powodu ciężkich urazów mózgu i tymi, które pozostają w stanie śpiączki pourazowej.

Fundację „Rodzić po ludzku” wyróżniła japońska fundacja Sasakawy za jej działania na rzecz poprawy jakości opieki okołoporodowej i zwiększanie świadomości kobiet na temat przysługujących im praw. Nagrodę w wysokości 40 tysięcy dolarów fundacja ma przeznaczyć na rozbudowę portalu GdzieRodzic.info – jednego z projektów tej organizacji.

Oficjalne wręczenie nagród odbędzie się w maju 2015 roku podczas Światowego Zgromadzenia Zdrowia, w obecności dyrektor generalnej WHO oraz delegacji rządowych z całego świata. To wyróżnienie świadczy o dużym międzynarodowym uznaniu dla polskich pozarządowych organizacji pożytku publicznego działających w obszarze zdrowia. Ostatni raz WHO przyznało nagrodę polskiej instytucji w 2009 roku.