Głównym założeniem inwestycji jest wdrożenie systemu ERP – Elektronicznego Rekordu Pacjenta. Za jego pomocą pacjenci będą mogli bez wychodzenia z domu monitorować na bieżąco czynności, jakie są wykonywane w procesie leczenia. Lekarze natomiast uzyskają szybszy dostęp do dokumentacji medycznej chorego. Dla pełnej sprawności systemu zakupionych zostanie blisko 200 zestawów komputerowych.

Wdrażane technologie znajdą zastosowanie w planowaniu świadczeń ochrony zdrowia, profilaktyce, leczeniu, monitorowaniu choroby oraz kontroli. System będzie służyć wszystkim oddziałom oraz jednostkom organizacyjnym szpitala.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie jest obecnie w trakcie realizacji innego projektu współfinansowanego ze środków RPO WM 2007–2013. Na ten cel placówka pozyskała ponad 2,5 mln zł. Przedsięwzięcie zakłada budowę zintegrowanego systemu informatycznego, który umożliwia między innymi rezerwację wizyty u specjalisty on-line. Łączna pula funduszy unijnych pozyskana przez szpital przekracza 6,6 mln zł.

Szpital im. Orłowskiego realizował także projekt dotyczący restrukturyzacji finansów, który został wyróżniony w kategorii zarządzanie finansami w konkursie Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia, organizowanym przez wydawnictwo Wolters Kluwer i Uczelnię Łazarskiego.

Czytaj na ten temat: Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia: sukces zarządzania wynika z ciężkiej pracy i determinacji>>>