Zabiegowi ablacji podłoża migotania przedsionków został poddany 54-letni pacjent, cierpiący na napadowe migotanie przedsionków oporne na farmakoterapię antyarytmiczną. Podczas zabiegu operatorzy mieli możliwość obejrzenia hologramu serca pacjenta stworzonego przy pomocy analitycznego systemu telemedycznego CarnaLife.

Pionierski zabieg został przeprowadzony przez zespół I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w składzie: dr n. med. Piotr Lodziński, dr n. med. Michał Peller oraz dr n. med. Paweł Balsam.

Kilka dni przed zabiegiem zostało wykonane badanie tomografii komputerowej serca pacjenta. W trakcie zabiegu operator miał możliwość obejrzenia w goglach rozszerzonej rzeczywistości hologramu serca pacjenta.
 – W przyszłości takie rozwiązanie będzie pozwalało na szybkie tworzenie mapy lewego przedsionka serca w systemie elektroanatomicznym oraz pozwoli na skrócenie czasu ekspozycji pacjenta na promieniowanie jonizujące – mówi dr Piotr Lodziński z I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Stworzenie precyzyjnej mapy lewego przedsionka jest jednym z kluczowych elementów zabiegu ablacji wpływających na jego czas trwania, skuteczność i bezpieczeństwo – dodaje dr P. Lodziński.

 [-DOKUMENT_HTML-]
 

Oprogramowanie analitycznego systemu telemedycznego Carna Life już teraz pozwala na sterowanie obrazem za pomocą gestów oraz poleceń głosowych. Jak mówi dr P. Lodziński, jest to kolejna nowoczesna technologia, która została zaprezentowana w ośrodku przy Banacha i pierwszy raz przetestowana w trakcie zabiegu ablacji podłoża arytmii.

W lutym 2017 roku zespół kierowany przez dr. Piotra Lodzińskiego wykonał  pierwszy zabieg ablacji z wykorzystaniem druku 3D serca pacjentki po operacjach korekcji wady wrodzonej serca.

– Jako Sekcja Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego bardzo się cieszymy i  serdecznie gratulujemy Kolegom z I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wdrażania nowatorskich rozwiązań w elektrofizjologii i elektroterapii serca  – mówi dr hab. med. Maciej Sterliński, profesor Instytutu Kardiologii w Warszawie i Przewodniczący-Elekt Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

– Badania obrazowe są niezwykle ważnym i innowacyjnym elementem współczesnej kardiologii. Okularowe wizualizacje anatomiczne z wykorzystaniem starszych systemów telemedycznych były wcześniej wykonywane w Instytucie Kardiologii w Warszawie. Metodę tę wprowadził dr hab. med. Maksymilian Opolski w zabiegach kardiologii interwencyjnej. Zastosowaliśmy ją w Aninie również podczas wszczepienia stymulatora u chorego ze skorygowaną wrodzoną wadą serca. Technologia ta stale się rozwija, co jest ważne ze względu na możliwość leczenia coraz trudniejszych przypadków arytmii – dodaje dr M. Sterliński.

 

Źródło: Primum PR