Pro-Familia prowadzi w Rzeszowie szpital, który specjalizuje się w neonatologii, położnictwie i ginekologii (oddział o III poziomie referencyjności). Poza tym działają tutaj oddziały: urologii, chirurgii, laryngologii dzieci, pediatryczny i okulistyki, pracownie diagnostyczne (laboratorium i USG) oraz poradnia podstawowej opieki zdrowotnej.

Placówka oferuje zarówno usługi finansowane przez NFZ jak i komercyjne. Kontrakt zawarty na rok 2015 ma wartość ponad 27 mln zł. Środki te finansują leczenie szpitalne w zakresie neonatologii, ginekologii i położnictwa, chirurgii ogólnej, okulistyki i urologii, na które przeznaczone jest ponad 24 mln zł, a także ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, pomoc doraźną i transport sanitarny oraz profilaktyczne programy zdrowotne.

Czytaj: Pokoje do porodów domowych w Szpitalu Pro –Familia>>>

Szpital Pro-Familia działa w Rzeszowie w nowym budynku przy ulicy Witolda 6B. Przy ulicy Podpromie działają poradnie specjalistyczne.

Poszerzenie wiedzy z zakresu różnicowania odpowiedzialności podmiotu leczniczego zatrudniającego personel medyczny na podstawie takich form jak umowa o pracę czy tzw. kontrakt to zadanie szkolenia organizowanego przez wydawnictwo Wolters Kluwer. Dzięki zdobytej wiedzy uczestnicy będą mogli wybrać najkorzystniejszą, z punktu widzenia prowadzonej przez siebie działalności (także aspektów finansowych i podatkowych), formę współpracy z personelem medycznym.

Szczegółowe informacje: www.profinfo.pl