Autorzy wystąpienia powołują się na ograniczenia wprowadzone wraz z ogłoszeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, które dotyczą też kuracjuszy kierowanych na rehabilitacje za pośrednictwem ZUS i komercyjnych. Uzdrowiska nie przyjmują więc nowych klientów, część z dotychczasowych opuściła obiekty w weekend, po komunikacie NFZ, część zdecydowała się pozostać do końca turnusu.

Czytaj: Wstrzymane wyjazdy do sanatoriów>>

Czytaj w LEX: Jakie obowiązki nakłada specustawa o koronawirusie na podmioty lecznicze? >

- Najważniejsze jest dla nas zdrowie kuracjuszy. To nasz priorytet. Popieramy działania zmierzające do zahamowania rozprzestrzeniania się koronawirusa, jednak utracone przez nas przychody będą bardzo duże - napisały do premiera Unia Uzdrowisk Polskich i Izba Gospodarcza Uzdrowiska Polskie. Reprezentanci uzdrowisk wystąpili z wnioskiem do rządu o objęcie spółek uzdrowiskowych pomocowym programem rządowym, specustawą, w związku z kryzysem wywołanym przez koronawirusa. Głównym płatnikiem uzdrowisk jest NFZ i od niego oczekują one wsparcia w kryzysowej sytuacji.

Czytaj w LEX: