Konieczność przyjęcia ustawy o zdrowiu publicznym i opracowanie Narodowego Programu Zdrowia jest tłumaczone tym, że mimo iż polskie społeczeństwo od 25 lat żyje coraz dłużej i w lepszym zdrowiu, to jednak sytuacja wciąż nie jest zadowalająca. Umieralność i przeciętna długość życia Polaków pozostają na niższym poziomie niż średnia unijna. Wśród największych zagrożeń są choroby cywilizacyjne: schorzenia układu sercowo-naczyniowego, nowotwory, uzależnienia, choroby układu oddechowego, cukrzyca czy choroby psychiczne. 

Czytaj: Beata Małecka-Libera: ustawa o zdrowiu publicznym - fantastyczna i nowoczesna >>>

Podstawą do podejmowanych działań będzie dokument strategiczny dla zdrowia publicznego, czyli Narodowy Program Zdrowia (NPZ). Program będzie ustanawiany na czas nie krótszy niż okresy pięcioletnie – pierwszy zostanie przyjęty na lata 2016-2020. Wynika to z tego, że działania profilaktyczne, promujące zdrowie, poprawiające stan wiedzy społeczeństwa na temat zdrowia, postaw i zachowań prozdrowotnych, są działaniami długofalowymi i muszą być podejmowane systematycznie. W 2016 roku na NPZ rząd przeznaczy 140,7 mln zł.

Czytaj: Zdrowie publiczne istotnym elementem bezpieczeństwa narodowego >>>

NPZ pozwoli skuteczniej zapobiegać chorobom oraz przyczyni się do wzmocnienia i podniesienia jakości zdrowia obywateli. Osiągnięte to zostanie między innymi przez kampanie edukacyjne, promowanie spożycia zdrowych produktów, pomoc w leczeniu uzależnień od tytoniu i alkoholu, wspieranie osób z problemami zdrowia psychicznego (depresja, zaburzenia nerwicowe), wczesną diagnostykę chorób i rozwój badań naukowych. Nowym zadaniem, ujętym w NPZ, będzie program profilaktyki otyłości, nieobjęty obecnie finansowaniem.

Realizacja zadań przewidzianych w ustawie i NPZ może doprowadzić do korzystnych zmian zdrowotnych, w tym do: zmniejszenia odsetka palących o 2 procent do 2020 roku, zatrzymania wzrostu otyłości i cukrzycy do 2025 roku, zmniejszenia liczby osób pijących szkodliwie alkohol o 10 procent do 2025 r. Długofalowym efektem będzie wydłużenie życia mężczyzn do 78 lat i kobiet do 84 lat w 2030 roku oraz zmniejszenie różnicy w przeciętnej długości życia między kobietami a mężczyznami z 8 do 6 lat.