Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, która wydłuża o 3 lata (do 2018 r.) okres, w jakim lekarze systemu powinni rozpocząć specjalizację w dziedzinie medycyny ratunkowej.

Nowelizacja ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym obejmuje swoim zakresem art. 57 ust. 2, który przewiduje termin rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego, dla lekarzy mających doświadczenie w wymiarze 3000 godzin w wykonywaniu zawodu lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala.

W dotychczasowym stanie prawnym, aby móc pozostać w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego, osoby te powinny rozpocząć specjalizację w dziedzinie medycyny ratunkowej do dnia 1 stycznia 2015 roku. Nowelizacja ustawy wydłuża ten termin o 3 lata.

Ustawa umożliwi wymienionej grupie lekarzy dalszą pracę w składzie specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego po 1 stycznia 2015 roku, a pacjentom zapewni należyty dostęp do świadczeń poza szpitalnych z zakresu ratownictwa medycznego, ponadto umożliwi zachowanie status quo w zakresie udziału specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego w ogólnej liczbie zespołów.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.prezydent.pl, stan z dnia 10 grudnia 2014 r.