Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan na dzień 1 stycznia 2015 roku znajduje się w Obwieszczeniu Prezesa Urzędu z 13 marca 2015 roku.

Treść obwieszczenia wraz z załącznikami (Dz. Urz. Ministra Zdrowia z 2015, poz. 15) znajduje się pod adresem: www.dziennikmz.mz.gov.pl


Czytaj: Będzie nowy katalog opłat za zezwolenie na wytwarzanie produktu leczniczego >>>


Załącznik Nr 1 obejmuje produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w ramach procedury narodowej oraz procedur europejskich, których łączna liczba wynosi 10 084.

Załącznik Nr 2 obejmuje produkty lecznicze dopuszczone do obrotu przez Komisję Europejską w liczbie 1 969.

Załącznik Nr 3 obejmuje produkty lecznicze posiadające pozwolenie na import równoległy w liczbie 3 034.

Załącznik Nr 4 obejmuje produkty lecznicze weterynaryjne dopuszczone do obrotu w ramach procedury narodowej oraz procedur europejskich, których łączna liczba wynosi 1 321.

Załączniki Nr 5 i 6  obejmują produkty lecznicze weterynaryjne dopuszczone do obrotu przez Komisję Europejską, a także produkty lecznicze weterynaryjne posiadające pozwolenie na import równoległy w łącznej liczbie 326.