Ministerstwo Zdrowia, które przygotował projekt nowelizacji ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, chce doprowadzić do zwiększenia liczby specjalistów w systemie.

Projekt, którym w piątek zajęła się sejmowa komisja zdrowia, zakłada uchylenie artykułu, który stanowi, iż ustawa o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia nie dotyczy osób wykonujących zawody medyczne, dla których zasady uzyskiwania tytułu specjalisty określają przepisy regulujące wykonywanie tych zawodów.
Jak wyjaśnia resort zdrowia, uchylenie tego przepisu umożliwi osobom wykonującym zawody medyczne, m.in. lekarzom, pielęgniarkom, farmaceutom, fizjoterapeutom czy diagnostom laboratoryjnym, uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, np. w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży. MZ podkreśla, że ma to znaczenie w sytuacji, gdy w swoich regulacjach prawnych dotyczących specjalizacji nie będą oni mieli wskazanej tej dziedziny lub nie ma jednostki akredytowanej do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego.

W przypadku osób legitymujących się dorobkiem naukowym lub zawodowym, minister zdrowia będzie mógł uznać taki dorobek za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego. W rezultacie osoba, która zda państwowy egzamin specjalizacyjny w danej dziedzinie ochrony zdrowia, otrzyma dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty.

Czytaj: Eksperymenty medyczne czekają na prawne uporządkowanie>>