Podstawowymi elementami tego zalecenia są wzajemne uznawanie szybkich testów antygenowych i RT-PCR przez państwa członkowskie UE, dostęp do ustandaryzowanego zestawu danych na temat testów za pośrednictwem platformy cyfrowej, opracowanie wspólnej listy szybkich testów antygenowych i określenie listy sytuacji, w których testy te powinny być priorytetowo stosowane, np. kontakty z osobami zainfekowanymi, ogniska epidemii itd.

Czytaj w LEX: Obowiązki placówki medycznej w związku z wykonywaniem szczepień przeciwko Covid-19 >>

- Jest to główne narzędzie pomagające w ograniczeniu rozprzestrzeniania się wirusa i przyczyniające się do sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego; wzajemne uznawanie wyników badań w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 wykonywanych przez certyfikowane organy jest niezbędne w celu ułatwienia ruchu transgranicznego, śledzenia kontaktów transgranicznych i leczenia - napisano w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej Rady Europejskiej.

Czytaj: Przetestowano 135 tys. nauczycieli, 2 proc. zakażonych>>