Trwają konsultacje publiczne projektu  rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej stanowczo sprzeciwia się ciągłemu osłabianiu tajemnicy lekarskiej.

Projektowane przepisy nie podobają się samorządowi lekarskiemu. Naczelna Rada Lekarska zgłosiła krytyczne uwagi do rozporządzenia. Przewiduje ono bowiem obowiązek przekazania przez szpitale czy NFZ  zakładom ubezpieczeń informacji o stanie zdrowia pacjenta/ubezpieczonego bez uzyskania pisemnej zgody ubezpieczonego i przekazania jej kopii, a jedynie na podstawie informacji o wyrażeniu przez tego pacjenta zgody. Zdaniem lekarzy to istotnie osłabia tajemnicę zawodową lekarza. Medycy mają wątpliwości co do tego jak w nowych warunkach będą  tajemnicę lekarską wykonywać.

 

„Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej co do informacji związanych z leczeniem, jest jednym z fundamentów, na których bazuje wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty. Istnienie etycznego i prawnego obowiązku w tym zakresie buduje zaufanie niezbędne w procesie leczniczym pomiędzy lekarzem a pacjentem”- piszą w oświadczeniu przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej.

Czytaj w LEX: Obowiązki personelu medycznego w związku z rozpoznaniem zakażeń i chorób zakaźnych >