Do pilotażu może przystąpić dowolny świadczeniodawca, który posiada umowę z NFZ na jeden lub wszystkie z  podanych rodzajów świadczeń: podstawowa opieka zdrowotna (POZ), ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS) lub leczenie szpitalne (SZP).

W ramach pilotażu możliwe jest testowe wystawienie karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego w podstawowej opiece zdrowotnej, w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, w szpitalu oraz w ramach leczenia onkologicznego w szpitalu rozpoczętego przed 1 stycznia 2015 roku.

Czytaj: Szybka terapia onkologiczna: jest wzór karty diagnostyki i leczenia onkologicznego >>>

Świadczeniodawca posiadający podpisaną umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2014 w jednym z podanych rodzajów świadczeń, w celu przystąpienia do pilotażu powinien posiadać konto dostępowe w Portalu SZOI/Portalu

Świadczeniodawcy danego oddziału wojewódzkiego NFZ, w którym rozlicza świadczenia. Następnie po zalogowaniu do Portalu powinien dodać wyznaczonego operatora do listy operatorów, którzy mają mieć dostęp do rejestracji i wydawania kart w systemie Obsługi Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO).

Czytaj: Projekt zarządzenia NFZ: skojarzone leczenie onkologiczne >>>

Szczegółowe instrukcje postępowania w celu uzyskania dostępu do systemu DiLO, a także związane z wydaniem karty znajdują się w załącznikach do komunikatu.

NFZ udostępnia też kontakt od osób odpowiedzialnych za sprawy techniczne w poszczególnych oddziałach wojewódzkich NFZ.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.nfz.gov.pl