W dniu 15 kwietnia 2016 r. odbędzie się szkolenie dotyczące odpowiedzialności majątkowej szpitali za błędy medyczne, w którym zostaną poruszone takie zagadnienia jak rodzaje błędów medycznych, zgłaszanie roszczeń szpitalowi oraz znaczenie dowodów w sprawie medycznej. Szkolenie poprowadzi Pani Agnieszka Sieńko.

Program szkolenia:

1) Błąd medyczny - pojęcie.

2) Rodzaje błędów medycznych:

a) Diagnostyczny,

b) Terapeutyczny,

c) Inne klasyfikacje.

3) Zgłoszenie roszczenia szpitalowi:

a) forma zgłoszenia,

b) możliwe działania przedsądowe,

c) postępowanie likwidacyjne.

4) Dowody w postępowaniu sądowym w sprawie medycznej.

5) Ciężar dowodu w sprawie medycznej.

6) Znaczenie dowodów w sprawie medycznej:

a) Dokumentacja medyczna pozwanego i innych podmiotów,

b) Zeznanie świadka - lekarza udzielającego pacjentowi świadczeń u pozwanego i w innej placówce,

c) Zeznanie pozostałych członków zespołu terapeutycznego,

d) Zeznanie świadka - rodzina, znajomi, inny pacjent, itd.

7. Możliwe orzeczenia:

a) Renta,

b) Odszkodowanie,

c) Zadośćuczynienie,

d) Renta "w imieniu" osoby zmarłej.

8. Znaczenie orzeczenia sądu karnego lub sądu zawodowego.

9. Egzekucja świadczeń.

10. Regres w stosunku do lekarza.

11. Znaczenie podstawy prawnej zatrudnienia a regres.

12. Udział w postępowaniu ubezpieczycieli.

Prelegent:

Agnieszka Sieńko - jest radcą prawnym, specjalistą w zakresie prawa ochrony zdrowia i ubezpieczenia zdrowotnego. Prowadzi wykłady i szkolenia z tej dziedziny. Jest autorką wielu publikacji, współpracownikiem Serwisu Prawo i Zdrowie. Ma wieloletnie doświadczenie w organizacji rynku ochrony zdrowia. Współpracowała z Branżową Kasą Chorych dla Służb Mundurowych i Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Obecnie w ramach własnej kancelarii prowadzi obsługę zakładów opieki zdrowotnej w tym dużych szpitali publicznych. Zajmuje się także obsługą prawną innowacyjnych projektów dedykowanych rynkowi usług medycznych a realizowanych ze środków unijnych. Jest nauczycielem akademickim.

Informacje o szkoleniu: szkolenia.wolterskluwer.pl/ochrona-zdrowia/odpowiedzialnosc-majatkowa-szpitali-za-bledy-medyczne,437.html