Nowelizacja dotyczyć będzie rozporządzenia w sprawie rezerwy szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii, które określa:

  1. skład, wielkość i sposób przechowywania rezerwy szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii,
  2. tryb uruchamiania takiej rezerwy;
  3. sposób dystrybucji produktów leczniczych uruchomionych z rezerwy;
  4. sposób postępowania z produktami leczniczymi stanowiącymi rezerwę, dla których kończą się terminy ważności.

 

Paragraf 2 rozporządzenia zawiera wyliczenie szczepionek, które wchodzą w skład rezerwy. Są to m.in. szczepionka przeciw durowi i tężcowi, błonicy i COVID-19. Po zmianach w skład rezerw strategicznych wejdzie też szczepionka przeciw grypie sezonowej - nie mniej niż 10% zapotrzebowania na  szczepionki do szczepień stosowanych w realizacji metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022.

Czytaj też: Pandemia sprzyja oszustom - w sieci rośnie handel podrobionymi lekami >

Jak zaznaczono w uzasadnieniu do projektu, "jest oczywiste i pożądane, aby w mającym miejsce stanie epidemii SARS-CoV-2 szczepionka przeciw grypie weszła w skład rezerwy a w związku z tym, aby do zasad dystrybucji tej szczepionki miały zastosowanie przepisy zmienianego rozporządzenia".

Podkreślono, że dzięki temu zachowany będzie jednolity i spójny schemat dystrybucji tych szczepionek.

Dystrybutorem centralnym, działającym na zlecenie właściwego ministra zdrowia i odpowiedzialnym za przechowywanie i dystrybucję, będzie Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych.

Projekt skierowano do konsultacji publicznych, ma wejść w życia z dniem 1 września 2021 roku.