Ministerstwo zapowiada także inwestycje. Planowany jest o generalny remont budynku, w którym znajdują się oddziały szpitalne, a także modernizacja bloku operacyjnego czy sali dla ortopedii. Prace mają ruszyć w roku 2015.

Cały tekst – www.radioszczecin.pl