Do rozdysponowania jest kolejne 900 tys. zł. Wnioski od organizacji pozarządowych będą przyjmowane w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego do 18 sierpnia 2014 roku.

- Do tej pory rocznie na takie zadania przeznaczaliśmy około 200-300 tys. zł rocznie. W roku 2014 jest to kwota pięciokrotnie wyższa – podkreślił podczas konferencji prasowej marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas. Pulę środków przeznaczoną na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przez fundacje i organizacje pozarządowe zwiększyli o 900 tys. zł radni sejmiku województwa świętokrzyskiego podczas ostatniej sesji. Pieniądze te pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- W ramach tych pieniędzy możliwa jest realizacja różnego rodzaju projektów skierowanych do osób o orzeczonym stopniu niepełnosprawności oraz do opiekunów, wolontariuszy i członków rodzin osób niepełnosprawnych bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji - mówił marszałek Adam Jarubas. Wnioski mogą dotyczyć między innymi rehabilitacji osób niepełnosprawnych, organizacji różnego typu wydarzeń edukacyjnych, sportowych, kulturalnych, turystycznych i rekreacyjnych integrujących środowiska osób niepełnosprawnych, a także aktywizujących zawodowo i społecznie. Możliwa jest również realizacja poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług i sprzętu rehabilitacyjnego. Projekty mogą być także związane z prowadzeniem kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich dyskryminacji.

W tym roku na 34 projekty z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Urząd Marszałkowski rozdysponował już 700 tys. zł. Pieniądze te zostały przeznaczone między innymi na organizację zajęć prowadzonych w mieszkaniu treningowym dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, indywidualnych zajęć z hipoterapii oraz z dogoterapii dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, organizacji konkursów i przeglądów artystycznych, olimpiad, spartakiad i zawodów sportowych, szkoleń z zakresu np. orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących, szkoleń komputerowych, nauki języka migowego, komunikacji społecznej.