W poniedziałek w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej spotkali się przedstawiciele samorządów zawodów medycznych oraz przedstawiciele związków zawodowych zrzeszonych w branży ochrony zdrowia. Zdecydowali się powołać Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy. W jego skład weszli przedstawiciele władz:

 • Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych,
 • Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy,
 • Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii,
 • Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Radioterapii,
 • Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Bloku Operacyjnego Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
 • Związku Zawodowego Pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej,
 • Naczelnej Izby Lekarskiej,
 • Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych,
 • Krajowej Izby Fizjoterapeutów,
 • Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych,
 • Naczelnej Izby Aptekarskiej.


Oprócz pilnego spotkania z Premierem RP komitet postuluje o znacznie szybszy niż planowany wzrost nakładów na system opieki zdrowotnej do wysokości nie 7 proc.,  ale  8 proc.  PKB (jak w krajach sąsiednich, średnia OECD na 2018 rok wynosi 8.8 proc. PKB). Domaga się również zwiększenia wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia do poziomów średnich w OECD i UE względem średniej krajowej, celem zahamowania emigracji zewnętrznej (zagranicznej) i wewnętrznej (do sektora prywatnego) pracowników opieki zdrowotnej. 

Komitet postuluje również zwiększenie liczby finansowanych świadczeń dla pacjentów oraz chce poprawy dostępności dla pacjentów do świadczeń oraz podwyższenia jakości świadczeń a także zwiększenie liczby pracowników w systemie ochrony zdrowia do poziomów średnich w krajach OECD i UE