Minister Zdrowia chce zawnioskować o przyznanie przez premiera rent specjalnych owdowiałym i osieroconym członkom rodzin lekarzy, którzy zmarli z powodu Covid-19.

Zgodnie bowiem z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych  w szczególnie uzasadnionych przypadkach prezes Rady Ministrów może przyznać emeryturę lub rentę na warunkach i w wysokości innej niż określone w ustawie. Tyle, że minister zdrowia, by złożyć wniosek do premiera, musi wiedzieć, kto ma otrzymać wsparcie. Dlatego jak informuje Naczelna Izba Lekarska zainteresowani powinni złożyć do właściwej okręgowej rady lekarskiej wypełniony plik w excelu. 

Należy w nim podać m.in.: dane zmarłego lekarza, jego numer PESEL,  także dane dotyczące małżonka i dzieci. Należy też dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych przez izbę. Według danych Ministerstwa Zdrowia od 4 marca 2021 roku, kiedy potwierdzono w Polsce pierwszy przypadek zakażenia koronowirusem, wirusem zakaziło się 84 821 medyków, a zmarło 145.