Ideą ustanowionej w 2014 roku przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku nagrody jest wyróżnianie osób w regionie zasłużonych dla środowiska zawodowego i społeczeństwa.

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, Anna Wonaszek przedstawiając na sobotniej uroczystości w Sopocie sylwetkę Ireny Okrój powiedziała, że na 51 lat jej pracy zawodowej składają się lata pracy w szpitalach (między innymi na oddziałach: internistycznym, okulistycznych, chirurgii), w przychodni, w szkole kolejowej, gdzie była prekursorką propagowania wiedzy na temat profilaktyki AIDS, a obecnie w hospicjum domowym w Sopocie.

Czytaj: Rola i zadania pielęgniarek w kontekście zarządzania kosztami >>>

- Udzielała wsparcia pielęgniarkom w trudnych chwilach życia zawodowego i osobistego, zwłaszcza w czasach transformacji ustrojowej, w tym czasie pomagała charytatywnie też osobom najuboższym, zbierała pieniądze i odzież dla rodzin osób internowanych, współpracowała z ks. Eugeniuszem Dutkiewiczem z Gdańska na rzecz osób represjonowanych- mówiła Wonaszek. - Podobnie jak Alina Pienkowska działała, nie stała obok wyzwań; była jedną z wielu, które bezimiennie działały na rzecz pomocy ludziom w potrzebie - zaznaczyła.

Laureatka powiedziała zgromadzonym, że jest wdzięczna wszystkim pielęgniarkom, z którymi dane jej było współpracować, bo dzięki nim uczyła się zawodu, pracy i poświęcenia”. - Jest to wielki, dobry zawód i dlatego nadal chcę go wykonywać – podkreśliła Irena Okrój.

Wręczając nagrodę marszałek Senatu Bogdan Borusewicz powiedział, że „pielęgniarka to nie tylko zawód ale też posłannictwo, stosunek do ludzi”. Podkreślił, że na Alinie Pienkowskiej, „która była pielęgniarką nie tylko z zawodu, ale też z posłannictwa, mógł polegać we wszystkich sprawach”. Jak mówił, „ten zawód uczy odpowiedzialności za to, co się robi, za innych ludzi".

Pomysłodawczyni ustanowienia Nagrody, Władysława Murawska, która współpracowała z Aliną Pienkowską w Solidarności, członkini Kapituły przyznającej wyróżnienie poinformowała, że kandydatki do tej nagrody zgłasza środowisko zawodowe. Irenę Okrój zgłosił zespół ds. pielęgniarek okulistycznych przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.

 

Alina Pienkowska (w wielu publikacjach jej nazwisko podawane jest błędnie, jako Pieńkowska) zmarła w październiku 2002 roku. Z wykształcenia była pielęgniarką. W końcu lat 70. działała w Wolnych Związkach Zawodowych. W sierpniu 1980 roku była członkiem Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej; była jedną z czołowych postaci historycznego strajku w Stoczni, między innymi przekazała do Radia Wolna Europa postulaty strajkujących stoczniowców. Pienkowska była też aktywną działaczką Solidarności. Z jej listy w 1991 roku zdobyła mandat w Senacie. Później, wraz z mężem, związała się z Unią Wolności. Była radną Gdańska.

W 2014 roku Nagrodą im. Aliny Pienkowskiej zostały uhonorowane emerytowane pielęgniarki Helena Glińska i Elżbieta Chętnik. (pap)