Rola i zadania pielęgniarek w kontekście zarządzania kosztami
\\

Kalkulacja kosztów i zarządzanie kosztami to jeden z najtrudniejszych, a zarazem najważniejszych problemów polskiej ochrony zdrowia. W najnowszej publikacji Wolters Kluwer "Zarządzanie kosztami podmiotów leczniczych. Rola i zadania pielęgniarek", zostały zdefiniowane zadania, jakie współcześnie stawiane są przed pielęgniarkami w tym zakresie, a także ich rolę jako dostawców i odbiorców informacji zarządczej.

Na konkretnych przykładach przedstawiono działania, jakie mogą zostać podjęte w oddziale szpitalnym i na bloku operacyjnym w zakresie zarządzania kosztami oraz pokazano best practices dotyczące włączania pielęgniarek oddziałowych w proces zarządzania i płynące stąd korzyści. Doświadczenia polskie, zebrane w ramach empirycznych badań ankietowych i studiów przypadku, zostały przedstawione na tle doświadczeń zagranicznych.

Jest to publikacja niezwykle użyteczna dla kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla w jednostkach ochrony zdrowia, a w szczególności dla pielęgniarek oddziałowych i dyrektorów podmiotów leczniczych.

Książkę można zamówić na poniższej stornie:

www.profinfo.pl/p,zarzadzanie-kosztami-podmiotow-leczniczych-rola-i-zadania-pielegniarek,177572.html

Opracowanie: Robert Kuczyński, RPE WKP

Źródło: www.profinfo.pl, stan z dnia 29 sierpnia 2013 r.

\
Data publikacji: 29 sierpnia 2013 r.