Za środki przeznaczone na ochronę zdrowia dokonano zakupów nowoczesnego sprzętu, wykonano modernizację jednostek, tworzone były nowe oddziały, prowadzone kampanie promujące zdrowie.

Wśród inwestycji i zakupów zrealizowanych z dotacji województwa śląskiego znalazły się między innymi: zakup angiografu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (wartość dofinansowania ze strony województwa śląskiego to 5,4 mln zł); zakup angiografu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu (2,8 mln zł), zakup systemu neuronawigacji chirurgicznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu (1,5 mln zł), budowa pawilonu operacyjnego w Katowickim Centrum Onkologii (1,5 mln zł), doposażenie sali operacyjnej w pawilonie operacyjnym (4,7 mln zł), utworzenie oraz wyposażenie wyspecjalizowanego pododdziału mukowiscydozy dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 w Sosnowcu (3,5 mln zł) czy  utworzenie Śląskiego Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu (10 mln zł).

Za środki przekazane przez województwo śląskie kupiono także rezonans magnetyczny z wyposażeniem i z automatycznym wstrzykiwaniem kontrastu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku (dotacja wyniosła 2 mln zł).

 [-DOKUMENT_HTML-]

Wśród inwestycji znalazły się także te związane z modernizacjami i przebudowami szpitalnych budynków. Dotyczyło to między innymi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie (modernizacja oddziału obserwacyjno-zakaźnego – 1 mln zł, modernizacja oddziału onkologii z pododdziałem dziennym chemioterapii – 1 mln zł, przebudowa pomieszczeń na oddziale pediatrycznym, pracowni endoskopii, bronchoskopii i USG – 1 mln zł), Centrum Psychiatrii im. dra K. Czumy w Katowicach (termomodernizacja budynku głównego – 1 mln zł), Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Ziętka w Tarnowskich Górach (termomodernizacja budynku SP ZOZ REPTY – 1,2 mln zł), Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dra Janusza Daaba w Piekarach Śl. (modernizacja budynku – 2,1 mln zł) oraz stacji Pogotowia Ratunkowego w Będzinie (budowa nowej siedziby – 1,1 mln zł).

Zarząd województwa wsparł także działalność spółek z zakresu ochrony zdrowia poprzez podwyższenie kapitału zakładowego o 3 mln zł w spółce Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o. (środki przeznaczono na utworzenie Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w strukturze Centrum), 5,4 mln zł w spółce Szpital Specjalistyczny w Zabrzu sp. z o.o. (środki przeznaczone zostały na przebudowę klinicznego oddziału otorynolaryngologii i onkologii laryngologicznej wraz z blokiem operacyjnym), 2,28 mln zł w spółce Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe w Rabce-Zdroju sp. z o.o. (środki przeznaczone były między innymi na modernizację pomieszczeń oddziału B, modernizację basenu oraz sieci przeciwpożarowej).

Podwyższono także o 3 mln zł kapitał spółki Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Ziętka w Ustroniu sp. z o.o. (cel - zakup cyfrowego RTG, aparatu do znieczulania, stołu operacyjnego, modernizacja apteki), o 2 mln zł kapitał spółki Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. (w celu między innymi wykonania remontu kapitalnego basenu solankowego i wielostrumieniowego, wymiany rur i układu przepompowni solankowej).

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na infrastrukturę ochrony zdrowia (Działanie 10.1) przewiduje się przeznaczenie 63 610 853 euro (ponad 254 mln zł.). Pierwszy nabór projektów odbył się w 2017 roku. Złożono 143 wnioski o dofinansowanie. Obecnie trwa ocena projektów.

Śląskie jest także liderem w Polsce pod względem liczby zakładów aktywności zawodowej, nad którymi sprawuje pieczę - w trzynastu działających obecnie zakładach pracuje 590 osób z niepełnosprawnością.

Źródło: www.slaskie.pl

 [-OFERTA_HTML-]