Sejm dziś skierował do komisji Finansów Publicznych rządowy projekt nowelizacji tegorocznej ustawy okołobudżetowej. Komisja jeszcze tego samego dnia zajęła sie projektem.

W sumie dodatkowo rząd chce wydać prawie 8 mld zł. Projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 przewiduje wydatki m.in. na: NFZ, Fundusz Reprywatyzacji, Fundusz Dróg Samorządowych, pomoc dla rolników dotkniętych suszą, objęcie akcji PKP PLK.

 W NFZ brakuje milionów na leczenie onkologiczne czytaj tutaj>>

Duże pieniądze dla NFZ

Projekt zakłada przekazanie dodatkowych środków w wysokości 1,8 mld zł dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Zdaniem rządu taki zastrzyk jest konieczny, „bo w roku bieżącym dokonano zaangażowania znacznej części środków z funduszu zapasowego Narodowego Funduszu Zdrowia do pokrycia zwiększonych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej”. Przypomnijmy, że z budżetu Funduszu zostały sfinansowane np.: podwyżki dla pielęgniarek i położnych oraz lekarzy specjalistów.

Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia podkreślał, że przy podziale tych dodatkowych środków „nie będzie konieczności posługiwania się algorytmem”, dlatego będzie je można wykorzystywać w miarę potrzeb.

- Te pieniądze przeznaczymy na kontynowanie inicjatyw, które już prowadzimy takich jak: skracanie kolejek do specjalistów oraz operacji zaćmy i endoprotezoplastyki - podał wiceminister Cieszyński.

 

Twarde kryteria do kwalifikacji na operację zaćmy czytaj tutaj>>

Na co pójdą te pieniądze?

Wymienił, że pieniądze są w Funduszu także potrzebne na: pilotaż w psychiatrii w postaci centrów zdrowia psychicznego, pilotaż dotyczący trombektomii mechanicznej, pilotaż Koordynowanej Opieki nad Osobami z Niewydolnością Serca oraz rozpoczęcie pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej.  

 

Pilotaż sieci onkologicznej od stycznia czytaj tutaj>>

 


Wiceminister zdrowia podał, że nie wykluczają, że te pieniądze mogą być także przekazane na nowe kontrakty. Cieszyński podał, że po 31 marca 2019 r., gdy rozliczą kolejny okres z lecznicami, wtedy będą mogli zdecydować na co jeszcze zostaną wydane pieniądze.

- Nie wykluczam tego, że środki zostaną przeznaczone także na nadwykonania – Cieszyński.

Projekt zakłada także przekazanie w 2018 roku dotacji celowej dla NFZ, w wysokości 320 232 tys. zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń udzielanych m.in. osobom nieubezpieczonym.

Ustawa o finansach publicznych. Komentarz czytaj tutaj>>
 

 

Jakie inwestycje nie zostały zrealizowane

Pieniądze pochodzą z opóźnień realizacji inwestycji, które były zaplanowane w budżecie na 2018 r.

Te dodatkowe pieniądze pochodzą m.in.: ponad 5,7 mld zł z blokady środków zaplanowanych przez ZUS. Miliard zł pochodzi z obsługi długu krajowego i 300 mln zł z oszczędności w KRUS.