Spośród tych 10 aż 7 zakłada, że nie przeprowadzi tych zmian w ciągu najbliższych dwóch lat. Na przekształcenia decydują się głównie te samorządy, które prowadzą placówki znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej. 

Jak napisał Dziennik Gazeta Prawna, bodźcem do przekształceń nie są finansowe zachęty rządowe, pomimo że rząd przeznaczył na ten cel z budżetu państwa 1,4 mld zł. Samorządy wolą pokryć ujemny wynik z własnych środków, a do sprawy przekształcenia wrócić, gdy szpital uzyska rentowność.