Samorząd aptekarski reprezentował prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Grzegorz Kucharewicz. Zdaniem Prezesa wiele problemów w realizacji ustawowych zadań samorządu aptekarskiego wynika w dużej mierze z przepisów zawartych w aktach prawnych, ustawach i rozporządzeniach, którymi władza stara się skutecznie ograniczyć prawa wynikające z art. 17 Konstytucji. Z drugiej strony środowisko aptekarskie dotkliwie odczuwa brak regulacji, które od dziesięcioleci obowiązują w innych krajach Unii Europejskiej”. Podkreślił on kolejny raz potrzebę uchwalenia zawodowej ustawy zasadniczej dla aptekarzy. Problem ten był wielokrotnie sygnalizowany przez samorząd. W związku z brakiem ustawy o zawodzie, opieka farmaceutyczna pojmowana jest niekiedy w sposób niewłaściwy, niezgodnie z jej przeznaczeniem i rolą.
Podczas senackiej konferencji prezes NRA Grzegorz Kucharewicz przedstawił główne postulaty samorządu aptekarskiego i propozycje zmian w ustawie – Prawo farmaceutyczne, sytuację ekonomiczną polskich aptek, przyczyny braku niektórych leków wielu leków ratujących życie i zdrowie pacjentów, a także najważniejsze problemy we współdziałaniu samorządu z organami administracji publicznej.

Źródło: www.nia.org.pl