Jako ilustrację zbyt liberalnego podejścia przez większość samorządów do wykroczeń dyscyplinarnych ich członków, autorzy raportu podawali przykłady kar ich zdaniem rażąco niskich. Na przykład lekarz, który nie udzielił pomocy uczestnikom kolonii w kolizji drogowej, został ukarany przez lekarski sąd dyscyplinarny tylko upomnieniem. Inny lekarz dostał naganę za dokonanie nielegalnego zabiegu przerwania ciąży i doprowadzenie do masywnego krwotoku. Również naganą ukarany został lekarz wystawiający zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy mimo zakazu wykonywania zawodu.

Czytaj: SN: zakaz pełnienia funkcji kierowniczych i kara pieniężna za wycięcie zdrowej nerki>>>

Także naganę otrzymała pielęgniarka za niedopełnienie obowiązków nadzoru nad procedurami zapobiegającymi szerzeniu się infekcji, co skutkowało zarażeniem 53 osób wirusem HIV.

Podobnie naganą ukarany został lekarz weterynarii, który jako pracownik inspekcji weterynaryjnej poświadczał nieprawdę w dokumentach urzędowych, co w konsekwencji mogło skutkować narażeniem zdrowia i życia ludzi.

Stowarzyszenie Pro Collegio przeprowadziło monitoring funkcjonowania sądownictwa dyscyplinarnego w 10 wybranych samorządach zawodów zaufania publicznego, działających na podstawie ustaw bazujących na artykule 17 Konstytucji, którego punkt 1 zobowiązuje te samorządy do sprawowania pieczy nad wykonywaniem zawodu przez ich członków. 

Cały artykuł www.kancelaria.lex.pl