Komunikat umieszczony na stronie internetowej Biura Rzecznika przypomina, że zgodnie z art. 35 ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, hospitalizowany pacjent ma zapewnione leczenie w takim zakresie, jaki wynika z oceny jego stanu zdrowia oraz wskazań medycznych.

Pacjentowi, który zostaje przyjęty na oddział szpital ma obowiązek bezpłatnego zapewnienia leków i wyrobów medycznych jeśli są one konieczne do udzielenia danego świadczenia zdrowotnego. Zapis ten dotyczy także konieczności zaopatrzenia pacjenta w leki i wyroby medyczne niezbędne dla jego zdrowia, wynikające z leczenia schorzeń współistniejących, które pojawiają się w trakcie hospitalizacji, a które powinny być leczone na koszt szpitala niezależnie od przyczyny tej hospitalizacji.

Komunikat podkreśla, że potwierdza to również stanowisko prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 2 kwietnia 2014 roku, dotyczące interpretacji art. 35 tej ustawy, zgodnie z którym niedopuszczalne jest pozostawienie pacjenta bez opieki czy leczenia w trakcie pobytu w szpitalu w odniesieniu do występujących u niego schorzeń współistniejących, bez względu na to czy zachorowanie nastąpiło przed czy w trakcie pobytu pacjenta w szpitalu.