Wyrok w tej sprawie wydał sąd drugiej instancji. Sąd Okręgowy stwierdził, że na terenie placówki dochodziło do mobbingu i nierównego traktowania pracowników, co spowodowało u lekarza rozstrój zdrowia. 

Czytaj: 
Kontrola KPRM po doniesieniach o mobbingu w resorcie zdrowia >>>

Ordynator oddziału ginekologiczno-położniczego został zwolniony ze stanowiska na oczątku roku 2015. Niewłaściwe traktowania lekarzy przez ordynatora miało miejsce od roiku 2008.

Cały artykuł: www.rybnik.com.pl