Wirus ASF, czyli afrykański pomór świń, jest śmiertelnym zagrożeniem dla stad trzody chlewnej. Skutkuje obostrzeniami w eksporcie wieprzowiny poza Unię Europejską. Nosicielem wirusa ASF jest dzik. Chorują świniowate czyli świnie, dziki i guźce, ludzie nie chorują. Niestety choroba rozprzestrzenia się ze wschodu kraju do centrum.

Według danych ministerstwa rolnictwa od 1 stycznia do 15 marca 2018 r. stwierdzono 790 przypadków ASF u dzików. Od początku wystąpienia choroby, czyli od lutego 2014 r. było ich 1694. 

Wyłączenie dla świń utrzymywanych co najmniej dwa miesiące

W praktyce zaproponowane zmiany oznaczają objęcie rozwiązaniami przewidzianymi w ustawie z 5 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – obok dotychczas wskazanych produktów mięsnych – również mięsa ze świń wolnych od wirusa afrykańskiego pomoru świń, utrzymywanych w gospodarstwach rolnych położonych na obszarach objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi, ustanowionymi w związku z wystąpieniem ASF.

Obecnie do zamówień na dostawy produktów mięsnych pochodzących wyłącznie z mięsa wieprzowego, pozyskiwanego wyłącznie od świń utrzymywanych co najmniej 2 miesiące bezpośrednio przed ubojem w gospodarstwach rolnych położonych na obszarach objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi, ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń – nie stosuje się przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Po zmianach przepis ten będzie dotyczył także mięsa wyprodukowanego i pozyskanego ze zdrowych świń, utrzymywanych na ww. obszarach zgodnie z obowiązującymi wymaganiami dotyczącymi takiej produkcji oraz pod warunkiem, że oferowane mięso wieprzowe spełnia wymagania weterynaryjne.

Nowe regulacje mają obowiązywać z dniem następującym po dacie ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Płot jako przeszkoda

By ograniczyć rozprzestrzenianie się choroby wśród trzody chlewnej, wprowadzono dodatkowe restrykcje dla rolników, którzy chcą hodować świnie (rozporządzeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi 6 lutego z 2018 r. ).

O tym, dlaczego planowana jest zapora wzdłuż granicy z Obwodem Kaliningradzkim, Litwą, Białorusią i Ukrainą czytaj tutaj>>

W pomieszczeniach, w których mają być hodowane świnie ma być osobne wejście, by nie miały kontaktu z innymi zwierzętami kopytnymi. Rolnik musi zadbać o to, by do paszy i pomieszczeń nie miały dostępu zwierzęta wolnożyjące. Także osoby obsługujące świnie muszą zachować dodatkowe środki ostrożności, niezbędne jest mycie i odkażanie rąk i obuwia, noszenie odzieży ochronnej. Trzeba także wyłożyć maty dezynfekcyjne przed pomieszczeniami, w których znajdują się świnie. Wybiegi dla świń muszą być zabezpieczone podwójnym ogrodzeniem do wysokości co najmniej 1,5 metra.