Po protestach w Sejmie osób niepełnosprawnych grupa posłów PiS zgłosiła projekt ustawy, która dawała nowe przywileje osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Chodzi m.in.: o nielimitowany dostęp do rehabilitacji leczniczej, zniesienie limitów czasowych na wyroby medyczne (przykładowo dla elektrycznego wózka dofinansowanie było dotychczas możliwe raz na pięć lat), dała też prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach oraz prawo do korzystania ze świadczeń specjalistycznych bez konieczności uzyskania skierowania.

Jednak ustawa przyjęta 9 maja br., nie objęła dzieci z niepełnosprawnością, które nie ukończyły 16. roku życia, bo o  stopniu niepełnosprawności orzeka się w stosunku do osób, które ukończyły 16 lat.

W środę na sejmowej komisji zdrowia, podczas opiniowania tzw. „ustawy 6 proc.” (projekt podnosi nakłady na ochronę zdrowia do 6 proc. PKB do 2024 r. oraz podwyżki dla lekarzy specjalistów oraz rezydentów), poseł PiS Tomasz Latos zgłosił poprawkę, która umożliwi włączenie dzieci do 16 roku życia, by też od 1 lipca mogły korzystać z tych samych przywilejów co osoby dorosłe ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Choć „ustawa o 6 proc.” ma wejść w życie 14 dni od dnia ogłoszenia, jednak przepisy dotyczące uprawnień dla dzieci mają wejść z mocą prawną od 1 lipca 2018. r.