Kolejne szpitale zgłaszają, że nie mają pieniędzy na zakup drogich leków podawanych w programach lekowych, ponieważ NFZ nie ma pieniędzy na sfinansowanie leków. Fundacja Alivia podała, że w szpitalu w Lublinie 60 pacjentów wymagających natychmiastowego leczenia raka płuca nie otrzymuje refundowanego leczenia. NFZ twierdzi natomiast, że według danych przekazanych do lubelskiego OW NFZ przez Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie na listach oczekujących jest zgłoszonych nie 60, a 3 pacjentów. Według informacji przekazanej przez Dyrektora Lubelskiego OW NFZ, profesor Elżbieta Starosławska, Dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej zadeklarowała, że przejmie pacjentów oczekujących na leczenie w szpitalu PSK4.

 

Irena Lipowicz, Marek Świerczyński, Grażyna Szpor

Sprawdź  
POLECAMY

NFZ: szpitale dostaną pieniądze

NFZ informuje, że nieprawdziwe są informacje jakoby "był winny szpitalom setki milionów złotych” za leki, podawane pacjentom w programach lekowych. Fundusz zapewnia, że lubelski oddział NFZ, tak jak i pozostałe oddziały wojewódzkie, zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami zapłacą szpitalom za przekroczenia w programach lekowych, tak, jak to było dotychczas.

 

 

Podobnie jak w latach ubiegłych, obecnie trwają w NFZ prace weryfikujące dane przekazywane przez świadczeniodawców, mające na celu rozliczenie tzw. nadwykonań. Planowany termin zakończenia prac i ostatecznego rozliczenia nadwykonań jest przewidywany na koniec I kwartału br.

Narodowy Fundusz Zdrowia podał, że w 2018 roku na leki w programach lekowych oraz leki stosowane w chemioterapii wydał łącznie ok. 4 mld zł, tj. ok. 100 mln zł więcej niż w 2017 roku.

 

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Nabywanie leków refundowanych przez szpitale - ustalanie maksymalnej ceny - PROCEDURA >

Leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) - zawieranie i realizacja umowy z NFZ >