Przasnysz: projekty unijne za 16 mln zł
\\

Ponad 16 mln zł pochodzących z funduszy unijnych wykorzystał powiat przasnyski na inwestycje w projekty dotyczące ochrony zdrowia, z których rocznie korzysta ponad 12 tysięcy pacjentów. Dotacje wspomogły szpital, ośrodek zdrowia i ośrodek opiekuńczy.

Dzięki dotacjom w szpitalu w Przasnyszu dostosowano pomieszczenia do potrzeb oddziału psychiatrycznego i oddziału wewnętrznego, a także rozszerzono zakres świadczeń. Poza tym postawiono na poprawę obsługi pacjenta poprzez informatyzację, z tego zakresu zrealizowano 2 projekty z dotacją wynoszącą w sumie 3,7 mln zł.

Samorząd gminy Krzynowłoga Mała zmodernizował przy udziale środków unijnych (dotacja miała wartość 728 tys. zł) budynek gminnego ośrodka zdrowia, a władze gminy Jednorożec otrzymały ponad 1,1 mln zł dotacji, by poprawić warunki leczenia mieszkańców Jednorożca, Baranowa i Chorzeli. Modernizacji dworku pod kątem terapii zajęciowej oraz zagospodarowania terenu wokół Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu dokonały władze powiatu przy wsparciu w wysokości ponad 2 mln zł.

Do mieszkańców powiatu przasnyskiego trafiło ze środków unijnych ponad 250 mln zł, z czego 217,5 mln zł z RPO WM (55 inwestycji) i 33,97 mln zł z PROW (99 inwestycji). Po fundusze sięgali zarówno przedsiębiorcy (w ramach RPO WM 16 projektów na ponad 11,4 mln zł z UE), jak i samorządy (w ramach RPO WM 37 projektów – 205 mln zł dotacji, w PROW większość projektów realizowały samorządy).

Powiat przasnyski miał okazję korzystać między innymi z pieniędzy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007–2013 (RPO WM), Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 (PROW). Przyznawanie dotacji w ramach tych programów zatwierdzał w dużej mierze zarząd województwa.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.mazovia.pl, stan z dnia 18 sierpnia 2014 r.

\
Data publikacji: 18 sierpnia 2014 r.