Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) 21 maja podjął uchwałę o połączeniu trzech szpitali w Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM. Scalone zostaną: Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny przy ul. Banacha, Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny przy ul. Żwirki i Wigury i Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus (SKDJ) przy ul. Lindleya. Nowy podmiot ma zacząć działać od 1 stycznia 2019 roku.

Na czym ma polegać konsolidacja trzech szpitali klinicznych w Warszawie czytaj tutaj>>

Nie chcą wykreślania z KRS

W ubiegłym tygodniu szpitalne związki zawodowe poinformowały na konferencji prasowej o "programie operacyjnym konsolidacji i restrukturyzacji" przesłanym do władz szpitali i związków zawodowych przez szefostwo WUM. Związkowcy wskazywali na - ich zadaniem - liczne błędy i niedociągnięcia w programie, w związku z czym wystosowali do władz WUM pismo z pytaniami.

 

Pacjenci są przerażeni bezpardonowym łączeniem szpitali klinicznych w Warszawie czytaj tutaj>>

W poniedziałek senat WUM ma się zająć programem konsolidacyjnym i głosować nad jego uchwaleniem. Dlatego przed siedzibą uczelni zebrało się kilkudziesięciu członków szpitalnych związków zawodowych. Trzymali transparenty z napisami m.in. "Konsolidacja zagraża chorym"; "Wykreślanie z KRS = likwidacja szpitali" czy "Wykreślaniu mówimy nie".

 

Rektor WUM: Konsolidacja to nie likwidacja czytaj tutaj>>

Podczas protestu przewodnicząca ZZ pielęgniarek ze szpitala przy ul. Banacha Jolanta Maduch powiedziała PAP, że "program przedstawiony przez WUM w ubiegłym tygodniu jest już nieaktualny, a w zamian za niego powstał następny".

Według niej "drugi program konsolidacji został przesłany kierownikom klinik na maila w sobotę i kierownicy w ciągu jednej doby mieli się z nim zapoznać i wyrazić swoje sugestie". "Dzisiaj senat WUM zajmuje się uchwalaniem tego projektu, tak się właśnie uchwala dzisiaj żywot naszych szpitali - z projektem napisanym "na kolanie" - komentowała.

Etapy planowania strategicznego czytaj tutaj>>
 

Maduch podkreśliła, że związki zawodowe nie dostały tego dokumentu. "Ze związkami się nie rozmawia, więc jesteśmy tutaj, żeby zasygnalizować swoje niezadowolenie" - wyjaśniła.

 


Władze: Konsolidacja konieczna

Zdaniem władz WUM konsolidacja jest konieczna ze względu na "aktualną dramatyczną sytuację finansową tych trzech szpitali oraz perspektywy dalszego ich funkcjonowania w dotychczasowej organizacji" - tak tłumaczyli przedstawiciele uczelni podczas sierpniowego spotkania z przedstawicielami szpitali.

Zadłużenie konsolidowanych placówek wynosi łącznie 815 mln zł. Dziecięcy Szpital Kliniczny przy ul. Żwirki i Wigury ma 365 mln zł długu, Centralny Szpital Kliniczny przy ul. Banacha – 265 mln, a Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus – 184 mln zł.

Szpitale mają zostać połączone na zasadzie konsolidacji autonomicznej i działać w ramach UCK WUM jako filie (oddzielne zakłady lecznicze) o dotychczasowych nazwach i w dotychczasowych budynkach. Ma powstać jednolita struktura zarządzania dla całego UCK WUM, a działalność administracyjna ma zostać połączona.

A.P.M/PAP