Jak można przeczytać w Ocenie Skutków Regulacji, projekt powstał w związku z koniecznością zapewnienia standardu organizacyjnego opieki nad pacjentem podejrzanym o zakażenie covid-19. Koniecznym stało się – jak wskazano - zapewnienie sprawnej i wydolnej opieki medycznej, gwarantującej zarówno diagnostykę, jak i racjonalne prowadzenie pacjenta po potwierdzeniu zakażenia covid-19 w sytuacji dynamicznego wzrostu liczby pacjentów, u których potwierdzono zakażenie wirusem. Autorzy projektu przyznają, że dotychczasowy schemat, zakładający podejmowanie decyzji odnośnie pacjentów z potwierdzonym zakażeniem, okazał się niewydolny.

Czyta także: Przychodnie POZ dostaną dodatkowe pieniądze za walkę z epidemią>>
 

Proponowany standard przewiduje, że w przypadku postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lekarz dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta przez badanie fizykalne lub w formie teleporady. Lekarz może zlecić wykonanie badań diagnostycznych, w tym testu molekularnego RT-PCR w kierunku wirusa SARS-CoV-2, lub skierować pacjenta do odbycia izolacji, izolacji w warunkach domowych, albo do szpitala, po uzyskaniu dodatniego wyniku testu.

 


W przypadku pacjenta, który jest w stanie samodzielnie przemieszczać się, lekarz ma przekazywać pacjentowi informację o mobilnych punktach pobrań oraz informację o konieczności nieprzemieszczania się środkami publicznego transportu zbiorowego.

Lekarz rodzinny skieruje do izolacji domowej

Projekt zakłada też, że w sytuacji skierowania pacjenta do odbycia izolacji w warunkach domowych, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, udziela pacjentowi nie wcześniej niż w ósmej dobie odbywania tej izolacji, porady albo teleporady, podczas której dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta. W razie konieczności przedłużenia okresu trwania izolacji w warunkach domowych pacjenta, u którego wystąpiły objawy, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej informuje pacjenta o przewidywanej dacie zakończenia okresu tej izolacji oraz o konieczności odbycia kolejnej porady albo teleporady w ostatnim dniu jej trwania.
Jeśli pacjenta nie jest w stanie samodzielnie przemieszczać się lub, którego stan zdrowia to uzasadnia, lekarz, zleca transport sanitarny.

W przypadku postępowania z pacjentem zakażonym wirusem SARS-CoV-2 lekarz POZ sprawujący opiekę kieruje tego pacjenta do: odbycia izolacji, izolacji w warunkach domowych albo leczenia szpitalnego. Przed przyjęciem do leczenia szpitalnego w szpitalu pacjent jest poddawany w tej placówce ocenie stanu zdrowia w miejscu wydzielonym od miejsca przeznaczonego do udzielania świadczeń innym pacjentom.