We Wrocławiu od piątku 29 września 2017 roku trwa Kongres Medycyny Rodzinnej, na którym szef Narodowego Funduszu Zdrowia ma przedstawić trzy wersje projektów w sprawie koordynowanej opieki zdrowotnej.

- Nie wchodząc w szczegóły: chcemy, by lekarze rodzinni odciążyli specjalistów. Chodzi o lepszą współpracę pomiędzy tymi częściami ochrony zdrowia. Obecnie pacjent po pierwszej wizycie u specjalisty już u niego zostaje i jest leczony praktycznie do końca życia - powiedział Jacyna.

Dodał, że nie zawsze jest taka potrzeba i lekarz rodzinny "dałby sobie spokojnie radę z leczeniem takiego zdiagnozowanego pacjenta".


Czytaj także: Najniższe wynagrodzenia w podmiotach leczniczych – przewodnik po nowych przepisach>>>

- Chodzi o to, by to skoordynować, by specjalistyka służyła głównie do zaplanowania leczenia i konsultowania w tych okresach, kiedy jest to potrzebne. Myślę, że taka bliższa współpraca lekarzy POZ ze specjalistami pozwoli też na lepsze planowanie terminów świadczeń w specjalistyce. Jej odciążenie daje też szansę na lepszą dostępność - mówił szef NFZ.

W piątek 29 września 2017 roku Sejm przyjął nowelizację, która ma stworzyć ramy prawne umożliwiające przeprowadzanie programów pilotażowych w zakresie organizacji, realizacji lub sposobu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. Prezes NFZ powiedział, że umożliwi ona przeprowadzenie pilotażu poprzedzającego zmiany w podstawowej opiece zdrowotnej. Kolejną dziedziną objętą pilotażem ma być psychiatria.(pap)

 [-DOKUMENT_HTML-]