Jak tłumaczyła prokurator Magdalena Mazur-Prus, do przyjmowania korzyści majątkowych przez Jacka K. miało dochodzić od czerwca do października 2016 roku Podejrzany przyznał się do stawianych mu zarzutów i złożył wyjaśnienia.

Wobec profesora Jacka K. zostały zastosowane wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym między innymi dozór policji i zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu. Ortopeda dostał też zakaz wykonywania zawodu lekarza w jednostkach publicznej służby zdrowia.

Profesor Jacek K. został zatrzymany we wtorek 6 czerwaca 2017 roku w swoim gabinecie w szpitalu. Profesor od grudnia 2016 roku jest pełnomocnikiem rektora Uniwersytetu Medycznego ds. restrukturyzacji szpitala ortopedycznego im. W. Degi, wcześniej był szefem Kliniki Ortopedii i Traumatologii i dyrektorem Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego w Świebodzinie. (pap)

 [-DOKUMENT_HTML-]