W zeszłym tygodniu resort zdrowia i przedstawiciele organizacji pielęgniarek i położnych podpisali porozumienie, zgodnie z którym wynagrodzenia pielęgniarskie mają wzrastać po 400 zł przez cztery lata.

Porozumienie zakłada, że wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych zatrudnionych u świadczeniodawców posiadających umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z wyłączeniem podstawowej opieki zdrowotnej) nastąpi od 1 września 2015. Natomiast pielęgniarki i położne realizujące świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz środowiska nauczania i wychowania otrzymają podwyżki od 1 stycznia 2016 roku.

PPOZ, w piśmie podpisanym przez prezes Bożenę Janicką, zaapelowało do ministra zdrowia Mariana Zembali, by nie dzielił środowiska pielęgniarskiego "na lepsze i gorsze". PPOZ podkreśliło, że popiera wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, jednak uważa za "całkowicie niezrozumiałe pominięcie od 1 września 2015 roku w tej podwyżce pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej/lecznictwa otwartego".

PPOZ oczekuje podwyżek od 1 września 2015 również dla pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej i przekonuje, że "podwyżka od września 2015 roku stanowi zaledwie sumę 50 mln zł".

Wiceminister zdrowia Cezary Cieślukowski powiedział we wtorek 29 września 2015, że podczas negocjacji zarówno resort, jak i przedstawiciele środowiska pielęgniarek i położnych zgodnie uznali, że rozwiązanie, by pielęgniarki POZ otrzymały podwyżki od 1 stycznia 2016 roku jest właściwe.

Czytaj: Pielęgniarki podpisały porozumienie z resortem zdrowia w sprawie podwyżek>>>

Wiceminister wyjaśniał, że pielęgniarki POZ są rozliczane wg stawki kapitacyjnej (za jednego pacjenta) i "w odróżnieniu od pielęgniarek we wszystkich pozostałych podmiotach leczniczych pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej miały zwiększone stawki od 1 stycznia 2015 roku.". Minister dodał, że stawka ta wzrosła z około 24 zł do ponad 28 zł.

PPOZ w piśmie do ministra podkreśla, że w 2015 roku pielęgniarki POZ nie otrzymały podwyżek, a "zmiana stawki kapitacyjnej wynikała tylko i wyłącznie z wykreślenia z list POZ pacjentów zweryfikowanych negatywnie w systemie eWUŚ i przeliczenia tych samych pieniędzy na mniejszą populację".

- Skoro de facto (pielęgniarki) nie opiekowały się pacjentami, których po weryfikacji okazało się, że na przykład nie ma w naszym kraju, to też można z drugiej strony zadać pytanie, czy słusznie otrzymywały za nich wcześniej pieniądze - mówił wiceminister. Podkreślił też, że - zgodnie z podpisanym porozumieniem - w kolejnych latach wszystkie pielęgniarki będą otrzymywały wzrost wynagrodzeń w tym samym terminie.

Porozumienie między Ogólnopolskim Związkiem Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych a Narodowym Funduszem Zdrowia i Ministerstwem Zdrowia zostało podpisane 23 września 2015.

 

 

Porozumienie zakłada, że do 25 września 2015 minister zdrowia przedłoży OZZPiP, NRPiP oraz NFZ projekt noweli rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, która dostosuje przepisy do warunków określonych w porozumieniu. Następnie minister "niezwłocznie rozpocznie procedurę związaną z wprowadzeniem nowelizacji w życie". Projekt noweli odpowiedniego zarządzenia ma również przygotować prezes NFZ.

Z kolei OZZPiP zobowiązał się zawiesić do 30 września 2015 ogólnopolską akcję protestacyjną, jeśli projekt rozporządzenia MZ będzie zawierał postanowienia wynikające z porozumienia. Akcja protestacyjna zostanie zakończona w ciągu 7 dni od dnia podpisania tego rozporządzenia.(pap)

 

LEX Przychodnia to serwis dopasowany do codziennych obowiązków osób zarządzających ambulatoryjnymi podmiotami leczniczymi, który zapewnia wiarygodną, aktualną rzetelną i zrozumiałą informację z zakresu prawa i zarządzania przychodnią. Oferuje natychmiastowe wsparcie w rozwiązywaniu problemów oraz rozwiązania podane w zakresie, który odpowiada dokładnie potrzebom dyrektorów oraz kierowników przychodni.

Więcej informacji: www.produkty.lex.pl